تظاهرات حقِ لخت نشان دادن بالاتنه برای همه

آخرین یکشنبه ماه اوت هر سال، اختصاص داده شده است به تظاهرات برای گرفتن حقِ لخت نشان دادن بالاتنه برای همه … این حرکت اعتراضی که توسط زنان امریکایی شروع شد به بیش از 20 کشور جهان گسترش یافته است. زنان معترض معتقدند قانون ممنوعیت لخت نشان دادن پستان زنان باید برچیده شود و اگر ممنوعیتی هست باید برای مردان هم باشد.

این گروه های اعتراضی معمولا بخش بسیار کوچکی از جامعه غرب هستند ولی همه تحمل شان می کنند و لقب های بد به انها نمی دهند. اینها در هر جامعه ایی همیشه، مرزهای پذیرش تفاوت ها را می گسترانند. مهم نیست هدف شان چیست یا چقدر اهمیت دارد ولی باور شکنی می کنند. با تعصب و اموزش غلط و زن ستیزی و نابرابری روبرو می شود. این تلاش ها برای سلامت جامعه لازم است.

Go Topless Day

 

More from مرد روز
پنج راز زنانه در باره پستان زنان
زنان فکر نمی کنند عطش و حرص مردان نسبت به پستان شان...
Read More