اولین آلبوم موسیقی توسط آدم ماشینی

آدم ماشینی به نام Amper آهنگ همه ترانه های  آلبوم جدید Taryn Southern را ساخته است. این آدم ماشینی که به کمک متخصصین ربات و چند آهنگساز و نوازنده  به وجود آمده است اولین آهنگساز ماشینی است که موسیقی یک آلبوم کامل را نوشته و تهیه کرده است.

ترانه « رها» اشعار و اجرای آن توسط Taryn Southern نوشته شده است ولی موسیقی اش توسط Amper ایجاد شده است.

این قطعه موسیقی نیز یک نمونه دیگر از کارهای Amper می باشد.

The World’s First Album Composed and Produced by an AI Has Been Unveiled

More from مرد روز
اسماعیل، اولین شاه واقعی ایران بعد از حمله اعراب
شاه اسماعیل ۵۳۰ سال پیش در اردبیل به دنیا آمد و سال...
Read More