خودکشی در بین کمال گراها

بر اساس آمار موسسه بهداشت جهانی، در هر ۴۵ ثانیه یک نفر خودکشی می کند. برای همین، یکی از مهمترین وسایل کاهش و جلوگیری خودکشی ها، شناسایی آدم هایی است که ریسک خودکشی شان بالا می باشد.

افراد کمال گرا یکی از گروه های انسانی هستند که تمایل و ظرفیت شان برای خودکشی زیاد است.  این افراد یا خود را مسئول و متعهد می دانند که همیشه از بالاترین استانداردها برخوردار باشند یا این احساس و نیاز را در خود ایجاد می کنند که توقعت غیرواقعی دیگران را جامه عمل بپوشانند.

این نوع آدم ها احتیاج دارند که تصوری خارق العاده و استثنایی از خود در جامعه ایجاد کنند. آنها مدام و به هر قیمت، باید خودشان را به اثبات برسانند و هویت خود را در معرض یک دادگاه خیالی و شخصی، مورد قضاوت قرار دهند.

متاسفانه امکانات، شرایط و شانس نمی تواند همیشه با آدم های کمال گرا همراه باشد و این قضیه برای شان گران تمام می شود. برای آنها شکست و برملا شدن ضعف شان، غیرقابل تحمل است.

باز هم متاسفانه، این نوع افراد در حین روبرو شدن با بحران و حس شکست و ناتوانی، به خودشان اجازه نمی دهند با همکار، دوست یا عضو خانواده دردل کنند ومشورت بخواهند.

ریسک خودکشی در بین کمال گراها زیاد جدی گرفته نمی شد چون تعریف مشخصی از این نوع افراد جود نداشت. اما تحقیقات  توانست ترکیبی از 45 بررسی در باره خصوصیات مشترک آنها را کنار هم قرار دهد و ۱۵ تعریف از کمال گرایی را شناسایی کند.

بررسی ها نشان داد سه گروه افراد وجود دارند که در همه تعریف ها از کمال گرایی، رد شان قابل مشاهده است 1- افرادی که توقع بیش از حد، از خود دارند 2- آنهایی که فکر می کنند باید توقع دیگران را برآورده کنند 3-  کسانی که مدام از دیگران توقع استاندارد بالا دارند.

در بین این سه گروه،  ریسک اقدام به خودکشی در بین آنهایی است که می خواهند به حد نصاب استاندارد بسیار بالای دیگران دست یابند و توقع شان را عملی سازند. آنها برای سال های طولانی در یک دایره بسته توقعات غیرواقعی، خودشان را توبیخ می کنند و به همین خاطر مدام از نظر روانی و روحی، تحت فشار و در رنج هستند.

 

 

The Perniciousness of Perfectionism: A Meta-Analytic Review of the Perfectionism-Suicide Relationship

https://digest.bps.org.uk/2017/07/27/perfectionism-as-a-risk-factor-for-suicide-the-most-comprehensive-test-to-date/

More from سعید داورپناه
نسل جوان، بیکاری و زندگی در خانه والدین
آمار بیکاری نسل جوان Millennials که در حال حاضر بین 18 تا 34...
Read More