مسابقه حمل همسر

مسابقه حمل همسر که از 25 سال پیش در کشور فنلاند، هر سال، تکرار می شود تاریخچه ناخوشایندی دارد. در اواخر قرن  19میلادی یک راهزن فنلاندی که درون جنگل می زیست برای اعضای گروه خودش یک قرار معین کرد که باید می توانستند به روستاهای دور و بر حمله کنند و زنان و دختران را بر دوش خود بگذارند و به جنگل بگریزند.

این روزها ولی مسابقه زن بر دوش، تبدیل به برنامه ایی برای محبت و دوام عاطفی بیشتر زوج ها شده است. قرار مسابقه که این اواخر از سراسر دنیا شرکت کننده دارد ساده است. زنی که بر دوش گرفته می شود باید وزنش بیش از 49 کیلو باشد. لازم نیست همسرش باشد. 253 متر در خشکی و آب باید  مسابقه دهند و برنده مسابقه به اندازه وزن زنی که بر دوش دارد آبجو جایزه می گیرد.

http://eukonkanto.fi/home/
http://darkroom.baltimoresun.com/2013/07/wife-carrying-world-championships-competes-for-weirdest-summer-game/finland-competition-entertainment-3/

https://en.wikipedia.org/wiki/Wife-carrying

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3149539/Is-half-weighing-Married-couples-test-strength-20th-annual-Wife-Carrying-World-Championships.html

More from مرد روز