نئورالینک – ایلان ماسک و اتصال مغز انسان به کامپیوتر

کمپانی نئورالینک بعد از آزمایشاتی که بر روی خوک و میمون انجام داده است بالاخره توانست مجوز پیوند یک چیپس کامپیوتری به مغز انسان را بگیرد و جراحی پیوند نیز به موفقیت انجام شده است.

تکنولوژی پیوند وسایلی که بتواند مغز را برای انجام کارهای فعالتر کند مختص کمپانی الان ماسک نیست. در بسیاری از موسسات علوم پزشکی، وسایل متعددی در بدن انسان های مجروح مغزی، افرادی که دچار فلج از گردن به پایین هستند و حتی نابینایان تعبیه شده است.

دستاوردهای شرکت نئورالینک تمرکزش بر روی اتصال اطلاعات آرشیو شده بر روی مغز انسان است تا افراد قادر باشند مستقیما با یک کامپیوتر ارتباط برقرار کنند و بخشی از نیازمندی های خود را تدارک ببینند.

این ارتباط به مرور می تواند از توسعه تکنولوژیک بیشتری برخوردار شوند و مثلا به نصب مستقیم نوعی از «چت چی پی تی» در مغز منجر گردد. این تماس بین مغز انسان و ماشین می تواند به استفاده مستقیم از اینترنت در درون مغز نیز برسد.

که البته همه این دستاوردها قدم های اولیه هستند برای رسیدن به قابلیت های جدیدی که تبدیل شدن به انسان های نیمه ماشینی را قابل دسترس سازد.

بشر آینده نه چندان دور نه تنها می تواند همیشه و همزمان همه دانش بشر را درون مغزش گرد آورد بلکه حتی می تواند با افزودن چیپس های پیچیده تر، بیماری های درون بدن را شناسایی و معالجه کند.

بدون شک انگیزه اصلی الان ماسک تولید یک کالا است و فروش و سود عظیمی که برای آن تصور کرده است. انگیزه ایی که حداقل در طی ۱۰۰ سال گذشته باعث اکتشافات و اختراعات عظیم شده است.

هنوز راه زیادی برای تولید و فروش این تکنولوژی وجود دارد و شرکت نئورالینک سدهای زیادی را باید طی کند و از همه مهمتر بی ضرر بودن پیوند ماشین و مغز خواهد بود.

Neuralink: What do brain implants do and why is Elon Musk making them

https://www.newscientist.com/article/2414852-neuralink-what-do-brain-implants-do-and-why-is-elon-musk-making-them/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=currents

More from مرد روز
چگونه آتش ماندگارتر در کمپ درست کنیم
حتما راه های متفاوتی از ساختن آتش در دل طبیعت برای کمپ...
Read More