سلفی پای مردانه و زنانه

همه ما روزهای سخت و غیرعادی را می گذرانیم. اوقات زیادی به ناچار برای گذراندن وقت با خودمان ایجاد شده است. بعضی ها سعی می کنند با ارسال سلفی های ساده از پای خودشان، مبلغ لحظات آرام و شاد باشند.

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم.. info@marde-rooz.com

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید. info@marde-rooz.com

آرشیو سلفی پا در مجله مرد روز

image source
https://9gag.com/

More from مرد روز
با این تلفن به راحتی کتاب دیجیتال را ورق بزنید
یک گروه محقق از یک دانشگاه کانادایی یک نوع تلفن ساخته اند که...
Read More