ای ایران ای مرز پر گهر

مردم سیاره زمین همراه و حامی مردم ایران هستند. از مردم سوریه تا خواننده پینک فلوید تا شهروندان شهرهای بزرگ تا سلبریتی های نظیر جاستین بیور …

#مهسا_امینی #OpIran #اعتصابات_سراسری

More from مرد روز
معرفی گوشه‌هایی از کتاب «نگاهی به شاه» اثر عباس میلانی – روز تولد
در  چهارم آبان ۱۲۹۸ درخانۀ کوچک و به نسبت محقری در تهران،...
Read More