ویژگی اصلی نوع بشر« آینده‌نگری» است

به نظر گروهی از متفکرین فیلسوف، روانشناس و متخصصین عصب شناس، آنچه که ما را خردمند می سازد قدرت آینده نگری است. چون ما با تمرکز بر آینده و فکر کردن مداوم در باره آن، توانستیم همه چیزهایی را که داریم بسازیم یا کشف و اختراع کنیم.ما انسانهای آینده نگر به خودمان می قبولانیم که به خاطر منافع شخصی یا گروهی، خودمان را فدا کنیم تا پاداشی نصیب مان شود. به همین خاطر نیز مذاهب در جوامع ما شکل گرفته اند تا پاداش های ابدی در اینده برای ما صادر کنند.

توانایی آینده نگری در سایر حیوانات هم وجود دارد، مورچه ها به طور غریزی برنامه ریزی شده اند که کارهای خاصی از آنها سر بزند که برای آینده گروه شان مفید است ولی خودشان به طور فردی به این توافق نرسیده اند و فقط ژن شان به آنها دیکته می کند.

سنجاب ها، دانه هایی را زیر خاک چال می کنند بدون اینکه بدانند زمستان خواهد رسید. نمونه هایی از میمون ها هم هستند که آینده نگری های کوتاه مدت دارند. مثلا دیده شده است که بعضی از آنها در باغ وحش ها، سنگ های را از قبل کنارشان تلمبار می کنند که به سمت انسان های بازدید کننده پرتاب کنند.

مغز ما ولی همواره اطلاعاتی که از اجدادش به صورت اطلاعات ژنتیکی، نصیبش شده را ویرایش می کند. بازسازی می کند یا حتی خاطرات جدید می آفریند تا بتواند « آینده نگری» کند.

میمونها و همه حیوانات دیگر، بیشتر وقت روزانه شان محدود به فکر کردن در باره تهیه غذا و شکار نشدن در همان لحظه است. اما ابعاد پیشبینی های انسان برای آینده خیلی فراتر از امروز و فردا است. تحقیقات جدید گویای این است که به فکر آینده بودن، سه برابر بیشتر از غرق شدن در افکار گذشته صورت می گیرد. به اضافه اینکه حتی نقب زدن در خاطرات و یادآوری آنها نیز برای جواب دادن در باره اینده یا تخیل در باره آن است.

 

We Aren’t Built to Live in the Moment By MARTIN E. P. SELIGMAN and JOHN TIERNEYMAY

https://www.nytimes.com/2017/05/19/opinion/sunday/why-the-future-is-always-on-your-mind.html?ref=opinion&_r=1
Credit Maxwell Holyoke-Hirsch

martin seligman books

Martin E.P. Seligman is a professor of psychology at the University of Pennsylvania, and one of the authors, along with Peter Railton, Roy F. Baumeister and Chandra Sripada, of “Homo Prospectus,” on which this essay is based. John Tierney writes the Findings science column for The New York Times. Follow him on Twitter (@JohnTierneyNYC).

image source

http://jeanlucboissonneault.com/

بازنویسی و ویرایشن مجدد

More from ماهان طباطبایی
اینا کی هستن، فازشون چیه
این اینستاگرامی های اهل سفر و طبیعت رو دیدید؟ می دونید فازشون چیه؟ خیلی...
Read More