مداوای بیماری با خاموش کردن فعالیت ژن

دانش پزشکی بشر، راه چندین هزار ساله را پیموده است تا باشناخت جزئی تر فعالیت فیزیکی بدن، به یافتن درمان بیماری ها نائل شود. اجازه دهید قبل از اشاره به تحقیقی در باره خاموش کردن فعالیت یک ژن مشخص برای کنترل یک بیماری، نگاهی سریع و گذرا به تحول شعور پزشکی بشر داشته باشیم.

در دوران یونان باستان، بررسی بیماری ها و درمان ها، از محوطه فرمان و قدرت خدایان کمی خارج گشت و برای مثال ارسطو عنوان کرد که مرکز ایجاد همه بیماری ها در قلب بشر است. بقراط نیز برای پزشکی، مرام و حتی  اصولی را مد نظر قرار داد.

بعدها در دوره رم باستان پزشکانی چون « گلن» معتقد بودند که بیماری های انسان ها ناشی از به هم خوردن تعادل 4  مایع اصلی بدن یعنی خون ، زردآب ، سودا و بلغم  ایجاد می گردد. او در ضمن از اولین جراحانی بود که به کالبدشکافی خوک و میمون پرداخت.

نزدیک به هزار سال بعد، تاثیر پزشکان ایرانی و اسلامی و ایجاد اولین بیمارستان ( جندی شاپور) و  پیشرفت های که در جراحی داشته اند توانست روش مداوای بیماران را بهبود بخشند.

در دوران بعد از رنسانس، کالبدشکافی و شناخت بیشتر اعضای درونی بدن، باعث شد نگاه علمی تری برای ریشه بیماری ها ایجاد شود. از قرن 19 میلادی، شناخت کامل تر بدن و نقش اعضایی نظیر مغز و قلب و مسیر جریان خون در رگ ها، پایه های پزشکی نوین را سامان داد.

در قرن  بیستم استفاده گسترده از تحول داروها و رشد بی نظیر تکنیک جراحی، موفقیت علوم پزشکی را به اوج خود رساند

این واخر با کشف نقشه ژنتیک بشر و آگاهی بیشتر در باره ژن و ساختمان « دی ان ای» در بشر، باعث شد فرصت جدیدی برای درمان بیماری ها فراهم گردد. کشف جزئیات ژنتیک موجب شد پزشکان به این فکر کنند که شناسایی بیماری ها را با شناسایی مسئولیت انواع ژن ها در درون بدن ربط دهند. این روزها انواع ژن و ترکیبات آنها، کشف شده اند که کارشان یا مختل شدن کارشان، باعث ایجاد یا کنترل اغلب بیماری های اساسی است.

قدم خیلی جدیدتر در دنیای پزشکی، دستکاری ژن ها و حتی  فرصت روشن و خاموش کردن فعالیت ژن های بشری است. در آخرین تحقیقات کلینیکی، بعد از شناسایی ژن های مخصوص ایجاد کلسترول، دارویی تهیه شد به نام Inclisiran که می تواند از طریق تزریق وارد بدن شود و به سراغ ژنِ  چربی خون برود و آن را خاموش سازد.

مدیر این تحقیق Professor Kausik Ray می گوید: « وقتی که ژن مسبب افزایش کلسترول شناسایی شد ما توانستیم دارویی بسازیم که  با خاموش کردن آن، کلسترول مریضان را به نصف مقدار همیشگی برسانیم. روشی بی خطر و ساده که می تواند توسط پزشک خانواده و با تزریق یک یا دوبار در سال برای همه ممکن باشد.

 

Gene-silencing drug halves cholesterol levels with a single jab – Rich Haridy

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1615758#t=article

More from ماهان طباطبایی
پیدا کردن یک دوست چقدر زمان می برد
گزارش فصلنامه « علم و رابطه شخصی»  می گوید یکی از علت های کم...
Read More