تصاویر مردان یورت که دیگر نیستند

 به امید داشتن مدیریتی برای وطن، که قدر مردان سرزمینش را بداند. روح شان شاد.

 

به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، اسامی اجسادی که تا کنون جواز دفن آن ها صادر شده به شرح زیر است:

1- بهرام هدایتی کرد
2- مهدی مشهدی
3- عباس طاهردوست
4- حسن سنچولی
5- محسن گنجی وطن
6- حسین خلیلی
7- صادق منصوری رضی
8- محمد مهران پور
9- علی جعفری فر
10- حمید میردار
11- حمزه گیلکی
12- نوراله سوسرایی
13- مجتبی سوسرائی
14- جعفر علیخانی
15- علی مسعودی
16- سید محمود حسینی
17- ناصر نوروزی
18- علی اکبر شهمرادی
19- حسن قره‌ داغلی
20- محمود میردار
21- رضا گیلکی

منبع تصویر
https://www.facebook.com/groups/179652763549/permalink/10155259415908550/

More from مرد روز
کاریکاتور روز – کار و قمار
هر چقدر کار کردی را با قمار پس نده Brignaud – canada
Read More