چرا تصویر منفی از میل جنسی مردان وجود دارد؟

این روزها به هر طرف بنگریم متوجه انتشار اخبار و شایعات بد در باره میل جنسی مردان خواهیم بود. همه جا صحبت از این است که اکثریت بازدیدکنندگان  پورنوگرافی مردان هستند، مردان مشتری روسپیگری هستند، متلک جنسی می گویند. احساس تعهد نمی کنند و از همه تحقیر کننده تر اینکه، مردان قادر به کنترل میل جنسی شان نیستند.

در اخبار روزانه تا سریال های تلویزیونی، میل جنسی مردان، مدام در معرض شرم و گناه قرار دارد. تربیت اصلی در خانه، مدرسه و رسانه ها به این سمت سنگینی کرده است که مردان باید متوجه قدرت جنسی مخرب در وجود شان باشند.

شاید بد نیست به این احتمال هم بها داده شود که ایجاد تصویر مخوف از میل جنسی مردان و ضعیف و ذلیل نشان دادن آنها  در برابر میل جنسی  شان،  نتیجه معکوس می تواند داشته باشد.

ترسیمِ منفی میل جنسی مردان از دوران کودکی تا بزرگسالی، آنها را وا می دارد که وجود جنسی شان را سالم نبینند و مدام در حال انکار آن به صورت مصنوعی باشند. مردانی که از تمایلات خودشان راحت نباشند رابطه مهربان و متعادلی با نیمه مونث بشر نخواهند داشت.

رسانه ها با وجود نیت خیر، تصویری که از مردان می سازند در اکثر موارد چیزی در حد معتادان جنسی است. این حمله روزمره به طبیعت جنسی مردان، که بخشی از میل رقابت، مدیریت، میل حفاظت و بقا است هویت مردان را به زیر سئوال می برد. میل جنسی مردان یک مرض نیست و مهمتر از همه اینکه، بیرون از کنترل مردان نیست.

در بخش دوم این مقاله ضمن تعریف جامع تر از میل جنسی مردان، به شیوه های متعادلتر برای معرفی سلامت جنسی آنها اشاره می شود.

 

Shaming Men Doesn’t Build Healthy Sexuality –  

https://www.psychologytoday.com/blog/women-who-stray/201604/shaming-men-doesnt-build-healthy-sexuality

Photo by Toa Heftiba on Unsplash

More from ماهان طباطبایی

پیشنهادات یک سلمانی برای جدیدترین مدل مو

این روزها اگر بخواهید یک تغییر اساسی به اصلاح سر و صورت...
بیشتر بخوان