سه ویژگی مرد باسواد

سمبل نوشابه شوئپس Edward Whitehead

چگونه می شود باسواد بودن را تعریف کرد؟ آیا ربطی به درجه تحصیلات یک مرد، کلمات بیشتری که می شناسد یا تعداد کتاب هایی که خوانده است دارد؟

دلایل و بحث های زیادی را می توان نشان کرد که تلاش می کنند تعریفی از مرد باسواد ارائه دهند اما اجازه دهید نظر فردی را برای تان نقل کنم که همه او را به عنوان سمبل نوشابه شوئپس و رئیس شعبه آن در امریکا می شناسند . Edward Whitehead مرد خلاق و متفکری بود و کتابی نیز به نام « چگونه یک زندگی خوب داشته باشید» را به رشته تحریر در آورده است. به اعتقاد او هر مرد باسواد سه ویژگی دارد:

قدرتِ تمرکز دارد

بچه ها باوجود داشتن وسایل بازی، حوصله شان سر می رود چون درخواست ها و توجه شان به مسائل مختلف مدام در حال تغییر است.
اما ذهن مرد باسواد، انباشته از ایده ها است و به همین خاطر بیکار و بی حوصله نمی شود. وی قادر است برای اوقات متمادی به یک کار یا سرگرمی یا یک گفتگو و حتی یک کتاب دل ببندد به خاطر اینکه قدرت تمرکز را در خود پرورانده است.

زنده دل است

مردان باسواد خوش برخورد و شوخ هستند. آنها اجازه نمی دهند شوق گفتگو در مجلس مهمانی از آب و تاب بیفتد. مرد باسواد می تواند قصه بگوید و از اخبار دنیا و تحقیقات علمی مطلع باشد. او می تواند با هر فرد غریبه ی در باره مسائلی که برایشان مهم است گفتگو کند.

مرد باسواد با دانش روانشناسی آشنا است و می داند که افراد دیگر از مورد توجه قرار گرفتن لذت می برند. او با گوش سپردن به آنها٬ رضایت شان را به دست می آورد.

اشتباهش را می پذیرد

برخلاف باور همیشگی مان، انسان ها زیاد هم منطقی نیستند. به خاطر خطای غیر ارادی « لجبازی ذهنی»، روبرو شدن با یک حقیقت جدید حتی اگر پشتوانه اش تحقیقات و مدارک مستند باشد برای ما سخت است. ما شاید از تعجب دهان مان باز بماند ولی دست از باورهای مان نمی کشیم.

خطای غیرارادی« همراهی ناشی از تعصب» به ما اصرار می ورزد که از میان اتفاقات ثبت شده علمی، آنهایی که باور ما را تائید می کند انتخاب کنیم. خطای غیر ارادی دیگری هم در مغز بشر اتفاق می افتد به نام « ترس از ضرر بیشتر» که مدام ما را  وا می دارد دست از تصمیم یا انتخاب اشتباه نکشیم چون بابت آن هزینه هنگفت پرداخته ایم.

انسان به ناخوداگاهش خیلی اعتماد دارد و مدام از ایده های خودش محافظت می کند. ناخوداگاه ما، به محض روبرو شدن با یک شیوه فکر یا اعتقاد جدید، دیواری می چیند تا ما دستخوش تغییر و تزلزل نشویم.

ولی مرد باسواد به خاطر دانش و تجربیاتش، می تواند متوجه شود که بخشی از عقاید و اطلاعاتش اشتباه بوده است و با دلبازی تمام تک تک آنها را به مرور با باورهای درست جایگزین می کند.

 

The 3 Characteristics of an Educated Man
http://www.artofmanliness.com/2011/10/30/the-3-characteristics-of-an-educated-man/

More from ماهان طباطبایی
بشر در ۵۴ سالگی متوقف می‌شود
بشر در ۵۴ سالگی متوقف می‌شود
Read More