ده رفتار ناخوشایند مردانه

شبکه اینترنتی Reddit جزو ۲۰ وبسایت پربیننده در بین بیش از ۵۰ میلیون وبسایت جهان است. آنها از خوانندگان شان خواسته اند ناخوشایندترین رفتاری که در مردان می شناسند را اعلام کنند. برای این سئوال بیش از ۱۷ هزار جواب، ارسال شده است. این هم لیست بدترین ها :

Elliott Erwitt

۱ – مردانی که اصرار دارند بخصوص بعد از بیرون آمدن از حمام، به نمایش و تکان دادن آلت شان مبادرت کنند

۲ – استفاده بیش از حد ادکلن

۳ – مردانی که از بدن و قیافه زنان غریبه در خیابان ایراد می گیرند و همزمان رو به دوست دختر یا همسرشان می گویند خوبه که تو اینطوری نیستی

۴ – مالیدن سطح واژن، انگار که می خواهد مثل انسان نخستین، آتش روشن کند

۵ – وقتی که یک مرد می گوید همه زنان قبلی که در زندگی ام بودند واقعا عوضی بودند.

۶ – ژل زدن زیاد موی سر

۷ – تعریف از خود و همه  موفقیت هایی که داشته است

۸ – من مثل بقیه مردان نیستم.

۹ – فرستادن تصویر شومبول خودش

۱۰- داستان دعواها و کتک کاری هایی که داشتند

 

 

 

 

More from مرد روز
جانش را گرفتند که نان نخواهد
در کار مدیریت کشور مانده اند و کارشان شده شلیک گلوله به...
Read More