ما به خاطر داشتن «تئوری ذهن»، انسان هستیم

ویژگی انسان، داشتن« تئوری ذهن» است. یعنی اینکه می تواند تشخیص دهد دیگران نیز فکر و احساسِ خودشان را دارند. Theory of mind

به خاطر داشتن « تئوری ذهن» است که انسان قادر است به فصل ها، کوه، دریا، باد، آتش، ماه و خورشید و … شخصیت انسانی بدهد. personification

انسان ها برای همین توانایی است که می توانند در قصه ها و تخیلات شان، حیوانات را با خصوصیات انسانی، تجسم کنند. حیواناتی که حرف می زنند، توصیه می کنند و … Anthropomorphize

انسان می تواند از دید دیگران به یک مسئله بنگرد و حتی خودش را جای دیگران قرار دهد. انسان درست به همین دلیل، می تواند « دلرحم » باشد. یا به عبارتی، انسان ها قادر هستند بخشی از رنج دیگران را احساس کنند. Empathy

انسان ها قادر هستند نیتِ اعمال دیگران را نیز شناسایی کنند. Intentional stance

رابطه خیلی نزدیکی بین توانایی تکلم انسان که به شکل زیادی از دو نیم سالگی تا پنج سالگی ایجاد می شود و توانایی داشتن« تئوری ذهن» وجود دارد که درست در همان دوره سنی در بچه ها شکل می گیرد.

انسان ها چون مغزشان اجازه می دهد که دنیای ذهنی خودشان را داشته باشند و یک « من» را قبل از 5 ساله شدن، برای خود خلق کنند به همان نسبت نیز قادرند  درست و غلط بودن رفتار و واکنش دیگران را نیز قضاوت کنند. False-belief task

همه انسان هایی که قادر به تشخیص ذهن و فکر مجزای دیگران نیستند دلیل جسمی یا روحی دارند. مشخص شده است که آدم های که آتویسم دارند از « تئوری ذهن» برخوردار نیستند.

بعضی از افرادی که مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی هستند یا افسردگی  سخت و مزمن دارند نیز از داشتن « تئوری ذهن» محروم هستند.

 

منابع

https://www.psychologytoday.com/blog/aspergers-diary/200805/empathy-mindblindness-and-theory-mind

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878929314000048

 

More from ماهان طباطبایی

تنهایی توسط همه شیوع می یابد

فقط در امریکا بیش از ۴۲ میلیون انسانِ تنهای بالای ۴۵ سال،...
بیشتر بخوان