مردان موفق ولی تنها

از یک نظر، طبیعی است که مردان موفق، تنهاتر از بقیه باشند چون جایگاهی که به آن رسیده اند محل شلوغی نیست و فقط درصد کوچکی از افراد می توانند بسیار موفق باشند.

به قول  روانشناس و نویسنده کتاب « تنها در اوج»، یک سرانجام تلخ وغمگین برای خیلی از مردان موفق، ایجاد می شود. آنها تنهاتر و غمگین ترند و بخشی از آنها برای فرار از مشکلاتی که گریبان روح و روان شان را گرفته به الکل و قمار یا به سکس بی رویه و بدون عشق پناه می برند …

بخش مهمی از موفقیت این نوع افراد، مدیون بی عاطفه بودن شان نسبت به عزیزان و حتی رقیبان و همکاران شان است.

اصرار بعضی مردان برای موفق شدن به هر قیمت ممکن، آنها را به سرانجامی می کشاند که هدیه اش، تنهایی است.

دستیابی این مردان به ثروت، احترام و موقعیت اجتماعی، بهای سنگینی برای شان در بر دارد. آنها فرصت دوستی صمیمی نمی توانند پیداکنند. افرادی که همواره مشغول تحسین و رفتار خوشرویانه با آدم های موفق هستند در اولین فرصت از آنها فاصله می گیرند.

توصیه های بسیار ساده و عملی نیز وجود دارد که مردان موفق ولی تنها، شاید  بتوانند زندگی شخصی و عاطفی شان را از عزلت در بیاورند.

یافتن دوستان قدیمی و معذرت خواستن از آنها به خاطر بی توجهی به ادامه دوستی، خیلی مهم است.  تلاش برای یافتن دوستانی که تا حدودی با هم صمیمی بوده اند نیز از راه هایی است که ضرر مرد موفق شدن را کاهش می دهد.

 

LONELY AT THE TOP: The High Cost of Men’s Success
(Palgrave Macmillan)
Thomas Joiner

More from ماهان طباطبایی
چت‌های عاشقانه سیما و عبدالرضا – خیلی نازی
  عبدالرضا؟…. سلاااااااام. نیم ساعته اینجا نشستم. قهر کردی؟ قراره مثلا من ناراحت...
Read More