یک خوابِ خوب ۴ شرط دارد

Vera Kratochvil

نظرات متفاوتی در باره یک خواب خوب و کامل وجود دارد. بعضی ها می گویند مقدار ساعات خواب مهم است. عده ایی می گویند خواب وقتی کامل است که عمیق باشد. گروهی دیگر می گویند حرکت و جابجایی کمتر، نشانه یک خواب مفید است. جمعی نیز، وقت خوابیدن را مهم می دانند …

مدیر مرکز تحقیقات آسیب شناسی خواب در دانشگاه استنفورد می گوید برای تشخیص یک خواب خوب باید به چندین دلیل متفاوت  تکیه کرد.

او به همراه چندین متخصص دیگر به بازبینی بیش از ۲۰۰ تحقیق علمی ثبت شده در باره خواب پرداختند تا دریابند چه توقع یا تعریفی از خواب کامل، عمومیت دارد. بررسی تحقیقات آنها نشان داده است که یک خوابِ خوب، ۴ شرط عمده دارد:

۱- به خواب رفتن در ظرف حداکثر نیم ساعت، صورت بپذیرد.

۲- بیشتر از یک بار در طول شب از خواب برنخیزید.

۳- اگر وسط شب از خواب برخواستید به فاصله ۲۰ دقیقه، دوباره به خواب بروید.

۴-  ۸۵ درصد وقتی که در رختخواب گذرانده اید را در خواب باشید.

What It Actually Means to Get a Good Night’s Sleep, by the Numbers By Cari Romm

http://nymag.com/scienceofus/2017/01/what-a-good-nights-sleep-looks-like-by-the-numbers.html

image source
http://www.publicdomainpictures.net/

More from مرد روز
ده توصیه زناشویی از ۱۰ کتاب
زندگی زناشویی در این دنیای پر از تردید و تغییر، آنقدر سخت...
Read More