یک خوابِ خوب ۴ شرط دارد

نظرات متفاوتی در باره یک خواب خوب و کامل وجود دارد. بعضی ها می گویند مقدار ساعات خواب مهم است. عده ایی می گویند خواب وقتی کامل است که عمیق باشد. گروهی دیگر می گویند حرکت و جابجایی کمتر، نشانه یک خواب مفید است. جمعی نیز، وقت خوابیدن را مهم می دانند …

Vera Kratochvil

مدیر مرکز تحقیقات آسیب شناسی در باره خواب در دانشگاه استانفورد Maurice Ohayon می گوید اغلب بررسی هایی که صورت گرفته ملاک را بر این واکنش قرار داده بودند که آیا افراد از نحوه خوابیدن خود راضی هستند یا خیر؟ در حالی که این نوع قضاوت، نمی تواند در برگیرنده همه جوانب یک خواب خوب و کامل باشد»

به همین دلیل وی به همراه چندین متخصص دیگر به بازبینی بیش از 200 تحقیق علمی ثبت شده در باره خواب پرداختند تا دریابند چه توقع یا تعریفی از خواب کامل، عمومیت دارد. بررسی تحقیقات آنها نشان داده است که یک خوابِ خوب، ۴ شرط عمده دارد:

۱- به خواب رفتن در ظرف حداکثر نیم ساعت، صورت بپذیرد.

۲- بیشتر از یک بار در طول شب از خواب برنخیزید.

۳- اگر وسط شب از خواب برخواستید به فاصله 20 دقیقه، دوباره به خواب بروید.

۴-  ۸۵ درصد وقتی که در رختخواب گذرانده اید را در خواب باشید.

 

What It Actually Means to Get a Good Night’s Sleep, by the Numbers By Cari Romm

http://nymag.com/scienceofus/2017/01/what-a-good-nights-sleep-looks-like-by-the-numbers.html

image source
http://www.publicdomainpictures.net/

More from مرد روز

تغییر قیافه و بدن در جوانان

تزریق بوتاکس در نقاط مختلف صورت، کاشتن مو، بزرگ کردن پستانها و...
بیشتر بخوان