مرد رقاص لختِ مجالس زنانه و توصیه هایش به زنان

9911180864_3d6e3bc1ca_b

مارک روزنفلد خودش را با عنوان « مردی که می خواهد به زنان کمک کند تا به مرد دلخواه شان برسد» خطاب می کند. او معتقد است مردان به 7 دلیل، تصمیم گیرنده و تعیین کننده ایجاد آشنایی ها نیستند. او می گوید دانستن این موارد هم به زنان کمک می کند نقش بیشتری در ایجاد رابطه داشته باشند و هم به افزایش فرصتِ مردان برای آشنایی می انجامد.

1- زنان حق انتخاب بیشتری دارند. خیلی بیشتر

این یک حقیقت است. زنان خودشان هم می دانند دست بالایی برای انتخاب در شروع آشنایی و کنجکاوی اولیه دارند. زنان خیلی سریع می توانند از رفتار فرد مقابل بفهمند که چقدر مشتاق آشنایی است و برای همین قبل از اینکه جواب منفی بشنوند قدم های بعدی را بر می دارند.

زنان می توانند یک شبکه خوب آشنایی های اولیه با مردان ایجاد کنند. با ظرافت های مخصوص خودشان، چراغ سبزهای نامحسوس ارائه دهند و منتظر قدم های جدی تر مردان باشند. در هر صورت شانس جواب منفی شنیدن برای زنان خیلی کمتر است.

در واقعیت این مردان هستند که باید ریسک جواب منفی را بر خود تقبل کنند. آنها باید قدم اول را بردارند. آنها باید شروع به ابراز علاقه کنند. آنها باید مستقم و به نوعی رسمی بگویند که دوست دارند زنان را به نهار و شام و سینما و گالری گردی دعوت کنند.

یادتان باشد که همه این تقبل ریسک ها، دمار از روزگار مردان که در عمل دوست دارند ساده و صریح باشند در خواهد اورد. بخصوص که در عمل می دانند اکثر مواقع جواب منفی خواهند شنید. اگر از یک مرد خوش تان می آید شما هم قدم های کوتاه بردارید و به اعتماد به نفس او کمک کنید. چراغ سبزهای کمی محسوستر باعث می شود که مردان بر مقدار ریسک خود برای درخواست آشنایی بیفزایند.

2- مردان شانس زیادی برای توجه عاطفی و رمانتیک ندارند

زنان اگر بخواهند با یکی آشنا شوند یا شیطنت های گذرا داشته باشند می توانند کمی خود را در معرض توجه رمانتیک قرار دهند. آنها اگر کمی غمگین باشند می توانند با جلب توجه مردان، کمی بر احساس غرور و اهمیت شخصی شان بیفزایند. همه این فرصت های توجه، در هر جامعه ای برای زنان وجود دارد حتی اگر محدود به چند تلاقی نگاه باشد.

خودتان را جای مردان بگذارید و ببینید که ما این فرصت های ساده را نداریم چون همواره  و با هر نیتی، در معرض جواب منفی هستیم. جوابی که همه وجود ما را در هم می ریزد. این را در نظر بگیرید که بسیاری از مردان خوب، اعتماد به نفس و تحمل لازم برای ریسک های پیاپی را ندارند. برای دستیابی به مردان صادق و مهربان و متعادل، شما هم باید ریسک کنید.

ادامه دارد

 

7 Secrets About Men Most Women Don’t Know

منبع تصویر
https://www.flickr.com/photos/beniciomurray/9911180864

 

 

More from مرد روز

شیوع جاسوسی زوج ها از همدیگر

افزایش بی اعتمادی و حس تحت نظر داشتن، می تواند این روزها محق...
بیشتر بخوان
  • فرهنگ ستیز

    من نمیگم مردان از زنان برترند.اما طبیعت برتری مردان را به روشنی به رخ زنان کشیده است.مردی که در بند یک زن باشد مرد نیست بلکه یک اسیر نگونبخت در زیر ماسک فرهنگیست.اگر مردی تنوع طلبیش را رک نمایش بدهد انگ فرهنگ ستیزی میخورد.چه اشکالی دارد فرهنگ رمه را قبول نداشته باشی؟!ما سرانجام بعد از مکثی طولانی به اسم فرهنگ رمه امروزی به جنگل برخواهیم گشت.به امید آن روز و آن لحظه های جادویی! مردان مردانگی کنید و زنان زنانه بستیزید برای ارضای ژنیتیکتون!چون تمام دستاوردهای به اصطلاح فرهنگ بشری چیزی نیست جز یه مشت آداب دروغ و فریب برای به چنگ آوردن بیشتر و بهتر…پس بستیزید چون ما همواره همین کارو کرده ایم البته اینبار در زیر ماسک دورویی!