رهبر مملکت کانادا

یکی از شغل هایش معلمی بوده است. وزارت جنگ را به یک هندی سپرده است. شب و روز دنبال دشمن  نمی گردد. مشکلات را به گردن دشمن نمی اندازد. در موقعیت اقتصادی نه چندان خوبی حکومت را به دست گرفته است.  قیمت نفت آنقدر پایین است که تولید نفت  از درون شن، بسیار کاهش یافته است. قیمت مواد معدنی نیز پایین آمده است.

اما محیط امن و بی تنشی  را ایجاد کرده است که بخش اعظم سرمایه های انباشته شده در هند و چین و شوروی و خاورمیانه و از جمله ایران را به کشورش اورده است. یک لیبرال معمولی است و مدعی نیست کشورش را به عرش اعلی برساند. یا تبدیل به قدرت نظامی کند.

در دقیقه 1:30 یک دختر کانادایی محجبه نیز او را می بوسد.

او  تصویر واقعی کانادای کنونی است که روز به روز تحملش برای تفاوت ها بیشتر می شود. خوش برخورد، مهربان و مودب و دلسوز… و البته صلح جو

آخرین بار به جمع معترضین لوله های نفتی بین کشور رفت و با آنها برابر و بدون واسطه بحث کرد. حتما، تصمیمات مفیدتری می توانست بگیرد ولی در مجموع رهبر موقت خوبی است

More from مرد روز
تصاویر بامزه از یک خانواده با نمک
خانم معلم یک دبیرستان در کانادا به نام Kate Weiland ، از همان اوائل...
Read More