از کوره در رفتن خیلی اذیتم میکنه

چهل سال سن دارم ولی هنوز مجردم. اشتباهات فردی خودم و همینطور اشتباهات دخترها باعث شد که به اینجا برسم. الانم تو رابطه نیستم. یکی‌ از چیزهایی که خیلی‌ اذیتم میکنه از کوره در رفتن است. می‌دونم کارم  نسبت به دیگران اشتباه بود ازشون معذرت خواهی‌ کردم، خطا کردم از کوره در رفتم اما نمیتونم خودم رو ببخشم.

سروش عزیز

بعضی ها فکر می کنند همه چیز باید دقیق و بدون هیچ خطایی اتفاق بیفتد برای همین اگر مثلا درون ترافیک گیر بیفتند بیش از دیگران خشمگین می شوند. بعضی ها فکر می کنند اتفاقات و تصادفاتی که در زندگی شان می افتد مخصوصا و برای اذیت آنها ایجاد می شود.

خیلی از آدم ها مدام از حق خود در یک رابطه، کوتاه می آیند و بعد به یکباره و با یک بهانه، خشم بدون کنترل همه وجودشان را در بر می گیرد. از کوره در رفتن عملا یعنی ناتوانی در کنترل خشم …

… برای همین احساس گناه یا سرزنشِ خودت، دردی را درمان نمی کند. برعکس،  حس اعتماد به نفس را کم می کند. تصویر منفی تر و تلخ تری از تو ایجاد می کند و ترا در حالت پر تنش و از کوره در رفتن دوباره قرار می دهد.

اگر امکانش را داری پیش یک نوع روانشناس برو که کارش نسخه دارو پیچیدن نیست. روانشناسی که می نشیند به حرفت گوش می دهد. به شیوه فکر کردن تو دقت می کند و سعی می کند روش ها و منطق و دلیل های دیگری جلوی راه تو بگذارد تا ناچار نشوی که به عصبانیت و خشم پناه ببری.

از دیدن دکتر روانشناس یا روانپزشک احساس شرم نکن. هر نوع مریضی فقط یک مریضی است که خوشبختانه در عصر ما، مداوایش وجود دارد.

div dir=”rtl” style=”text-align: left;”>منبع تصویر

Written By
More from بهمن
قصد مهاجرت دارم
من یه مشکل دارم امیدوارم بتونید کمکم کنید من قصد مهاجرت دارم...
Read More