از کوره در رفتن خیلی اذیتم میکنه

سن حدود ۴۰ ولی هنوز مجردم. اشتباهات فردی خودم و همینطور اشتباهات دخترها باعث شد که به اینجا برسم. الانم تو رابطه نیستم. یکی‌ از چیزهایی که خیلی‌ اذیتم میکنه از کوره در رفتن است.

می‌دونم کارم  نسبت به دیگران اشتباه بود ازشون معذرت خواهی‌ کردم، خطا کردم از کوره در رفتم اما نمیتونم خودم رو ببخشم.

سروش عزیز

از کوره در رفتن شاید یک تعریف بی آزارتر از عدم کنترل و ضعف مدیریتِ خشم باشد یا Anger Management که لطمات شدیدی برای افراد ایجاد می کند.

دنبال دلیل خشم ناگهانی ات بگرد. خیلی از آدم ها مدام از حق خود در یک رابطه، کوتاه می آیند و بعد به یکباره و با یک بهانه خشم و انفجار احساس بیرون می آید. یا دلایل بسیار دیگر … برای همین احساس گناه یا سرزنشِ خودت، دردی را درمان نمی کند. برعکس،  حس اعتماد به نفس را کم می کند. تصویر منفی تر و تلخ تری از تو ایجاد می کند و ترا در حالت پر تنش و از کوره در رفتن دوباره قرار می دهد.

پیش یک نوع روانشناس برو که کارش تحلیل درمانی است یا Cognitive Therapy … تا سر فرصت در باره رفتار و واکنش هایت با وی حرف بزنی. به او از ایجاد خشم ناگهانی غیرقابل کنترل در شرایط مختلف بگو …

تو نیاز به بررسی، ریشه یابی و تمرین برای کنترل خشم داری نه  سرزنش و  نکوهش …  زیر سئوال بردن رفتارت اگر سالم و منطقی نباشد به ضرر تو تبدیل می شود.

تو در ضمن باید انواع رفتارهایت را از هم مجزا کنی. مثلا دلیل ترک تحصیل و گوشه نشینی ات شاید ناشی از افسردگی باشد یا هر چیز دیگری که می تواند ربطی به تصمیمات اشتباه و سرزنش آمیز تو نداشته باشد. پناه بردن به فکر خودکشی حتی در حد تسکین و از یاد بردن فشارهای روحی نیز علامت مستقل دیگری است که نشان می دهد نیازمند کمک حرفه ای از پزشکان هستی.

خواهش می کنم برای شروع و با کمی جستجو،  یک روانشناس خوب گیر بیاور که بتواند مسیر ذهن و شیوه منطق و نحوه رفتارت را به کمک خودت، تحلیل کند. در امریکای شمالی از آن با عنوان کاگنتیو تراپی  یاد می کنند.

از دیدن دکتر روانشناس یا روانپزشک احساس شرم نکن. هر نوع مریضی فقط یک مریضی است که خوشبختانه در عصر ما، یک عالم راه حل برایش وجود دارد.

منبع تصویر
Written By
More from بهمن

نترس مرد حسابی. او را بیشتر فراری نده

پرویز هستم. مدت یک سال با یه دختر دوست بودم اونم از...
بیشتر بخوان