تربیت ذهن با دیدن فضای خالی

تعریف ساده و کلی «فضای خالی» در طراحی و عکاسی شاید در ابتدا کمی دشوار باشد ولی دیدن مداوم نمونه های بیشتر این ترفند زیبا، ذهن افراد را آماده می سازد که کم کم در جستجوی یافتن فضای خالی در دنیای پیرامون خود باشند.

تربیت چشم و ذهن برای یافتن فضای خالی یا « negative space » می تواند در تصمیمات اصلی زندگی موثر باشد. ذهن انسان یاد می گیرید بپذیرد تصور اولیه از هر چیزی می تواند متفاوت باشد. در ضمن می آموزد همیشه آنچه می بینید بخشی از واقعیتی است که دوست دارد ببینید.

c9r9prc8azmgpohri2k3bt
تصویر 1

در تصویر بسیار زیرکانه 1، شاهد تبلیغ موسیقی معروف « پیتر و گرگ» هستیم که به صورت فیلم درآمده است. می شود متوجه شد که « پیتر» شخصیت اصلی داستان، در فضای خالی تصویر خودنمایی می کند. دو شخصیت اصلی قصه یعنی گرگ و اردک، طوری به هم تنیده می شوند که در فضای سفید ایجاد شده، متوجه نیمرخ پیتر می شویم.

تصویر 2
تصویر 2

در تصویر 2، شاهد طرحی برای موسسه ایی هستیم که موضوع اصلی اش حیوانات هستند و با شیطنت تمام تصویر تمام رخ یک گاو از طریق فضای خالی بین صورت چند حیوان کوچکتر، ایجاد شده است. تصویر پایین، آدم را به تماشای فضای خالی می برد که برای یک مسیحی می تواند سوژه اصلی باشد چون تصور صلیب را ایجاد کرده است.

ebbe18e5acba18bcacaa955741fa073a

caef93665d8cf6892c93f4d4a7a14919

 

6b66d69bea901deecaf122973aa56a74

 

a04fc655b0cda700a5a30a73c8ae5fe2

به خودمان فرصت دهیم که فکر کنیم هر اتفاق و ماجرایی می تواند از زوایای متفاوت دیده شود و حتی محق باشد.

More from مرد روز
راه حل‌های ساده برای روبرو شدن با افسردگی
راه حل‌های ساده برای روبرو شدن با افسردگی
Read More