آتش نشانها چگونه یک در قفل شده را می شکنند

csp2v-suaaagqug

در مواقع اضطراری یا آتش سوزی، چاره ای نیست جز شکستن قفل در با لگد یا هر وسیله ای که در اختیار هست. در این تصویر یک آنش نشان با لگد در را می شکند. 1 – ضربه ها به اطراف قفل زده می شود.2  – ضربه های تاثیر گذار با قسمت پاشنه پا زده می شود. 3 – موقع ضربه زدن بهتر است تکیه بیشتری به روی پاشنه پای چپ برای  ایستادگی بدن بشود. 4 – موقع ضربه زدن، بدن هم به همان سمت کشانده شود.

 

منبع تصویر

More from مرد روز