خصوصیات سرمایه داری جدید افریقا

the-new-rich-in-africa-1

در سال 2012 افریقا تبدیل به سریعترین قاره در تولید میلیونر در جهان شده است. در حال حاضر افریقا بیش از 100 هزار میلیونر دارد و هر سه سال 20 هزار میلیونر جدید نیز به آن اضافه می شود.

برای اولین بار در تاریخ افریقا، نسل ثروتمندان جدید فقط از نسل سیاستمداران فاسد نیستند که از خزانه ملی می دزدند. نسل جدید متمولین افریقا افراد جسوری هستند که شغل اکثرشان تجارت است و همگی شان با تمام وجود اصرار دارند در میان فقر پیرامون شان، بدرخشند.

new-african-rich

مهمترین مسئله این است که با پول های بادآورده خود چه می کنند؟ برای مثال معلوم شده است در کشورهای آسیای شرقی، دزدی های ایجاد شده توسط فساد سیاسی یا اقتصادی به سرمایه گذاری موسسات اقتصادی منجر می شود.

به عبارت دیگر با وجود آنکه فساد اقتصادی شرق آسیا بیشتر از افریقا است ولی ثروتمندان آنها پول ایجاد شده از راه غیرمعمول شان را درون اجتماع و در مسیر توسعه اقتصادی سرمایه گذاری می کنند ولی در افریقا، ثروت انباشته شده جدید با رشد اقتصادی کشورشان در ارتباط نیست.

نوکیسه های افریقا، ثروت شان را صرف زندگی پر زرق و برق و خریدهای کلان غیرمولد می کنند. آنها مشغول خرید کالاهای گرانقیمت خارجی هستند.

بی دلیل نیست که بالاترین مصرف سرانه شامپاین متعلق به کشور گابن است و نیجریه رکورد جهانی واردات ماشین های لوکس را به خود اختصاص داده است.

در مقاله عنوان شده است که  برای ماندگاری سرمایه داری نوکیسه افریقا، خوب می شد اگر ثروتمندان جدید، قدرت اقتصادی شان را برای گسترش آموزش و پرورش، کارخانه ها، دانشگاه های فنی و حمایت از شرکت ها و ایده های مربوط به تکنولوژی به کار ببرند.

 

The New Rich in Africa – Mawuna Remarque KOUTONIN
http://www.siliconafrica.com/the-new-rich-in-africa/

More from ونداد زمانی
نادیده گرفتن عشق مردم به کوروش کبیر
توجه عمومی به کوروش و گردهم ایی اطراف آرامگاه کوروش، بهانه ای...
Read More