لیلا حاتمی در یک فیلم خوبِ مذهبی

لیلا حاتمی در فیلم سر به مهر
لیلا حاتمی در فیلم سر به مهر

قصه ها معمولا یک نوع درگیری را حکایت می کنند. به همین دلیل هر قصه بهتر است تکلیف خودش را با سه نوع کشمکش روشن کند. بعضی قصه ها جدال بین  انسان ها را نشان می دهند. بخشی دیگر، تقلای انسان برای زنده ماندن در برابر حیوانات و حوادث هستند که به کشمکش انسان با طبیعت معروف است. آخرین نوع درگیری در داستان ها، گفتگوی روحی و روانی یک انسان با خودش است که از آن تحت عنوانِ کشمکش درونی یاد می کنند.

داستان فیلم « سر به مهر» کشمکش درونیِ شخصیت اصلی فیلم  ( با بازی لیلا حاتمی) را به تصویر می کشد. دختری تنها که قبلا هیچ انگیزه مذهبی نداشته است به خاطر شرایط هر لحظه تلخ تر شونده زندگی اش، به خدا و عبادت پناه می برد.

در جوامع معاصر، معمولا مذهب به عنوان یک شیوه زندگی، به طور رسمی توسط دولت ها تبلیغ نمی شوند برای همین، پناه بردن قهرمان یک قصه یا فیلم به مذهب  و عبادت به عنوان عامل اصلی یک کشمکش درونی، زیاد غیرعادی جلوه نمی کند. اما قصه فیلم « سر به مهر» به این دلیل جذاب و متفاوت است چون در سرزمینی اتفاق می افتد که مذهب به شکل یک حکم دولتی بر جامعه تحمیل شده است.

این قصه سینمایی بعد از مدتها، ایمان خصوصی یک شخصیت را به تصویر می کشد. مذهب در این فیلم، تحمیلی و وسیله تبلیغ یا کنترل مردم نیست. اعتقاد بسیار خصوصی دختری است که با وجود مشکلات زیاد می خواهد عبادتش پاک و صادقانه باشد. این فیلم، معرفی نوعی از مذهب شخصی است که مدتهاست در جامعه ما نادیده گرفته شده است.

احترام و توجه به عبادت که آرامش مورد نیاز قهرمان اصلی فیلم را بر آورده می کند الگوی جدیدی از احساس مذهبی است که به خاطر ندانم کاری های دولت مذهبی، کمرنگ شده است.

تناقض اصلی که فیلم « سر به مهر» نشان می دهد این است که قهرمان فیلم در سرزمینی زندگی می کند که رسماً مذهبی است ولی در عمل، ساده ترین عمل مذهبی یعنی عبادت و نیایش شخصی، در آن با خجالت و شرمساری صورت می گیرد..

نمایش کامل فیلم

سر به مهر در ویکیپیدیا

More from ونداد زمانی
داستان آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز را بخوانید
سعی می کنم در عمومی ترین شکل ممکن توضیح دهم که چرا...
Read More