به خاطر او می خواهم همسرم را ترک کنم

من ۳۶ ساله هستم. چهار سال است ازدواج کردم. زندگی معمولی دارم. خودم و همسرم آدم معمولی هستیم. اما از چند ماه پیش که با یک نفر دیگر رابطه ام را شروع کردم زندگی ام از این رو به آن رو شد. دوباره سرحال و ذوق زده ام. زنده شدم و از همه مهمتر احساس غرورم به خودم برگشته. می خواهم همسرم را ترک کنم و برای همیشه با او باشم. توصیه ایی داری؟

istock_000000948461small

ذوق زده عزیز

احتمال زیاد همین حس ذوق زدگی و نشاط را در ماه های اول آشنایی با همسرت داشته ای

اما برای وضعیت کنونی ات، توصیه ام این است که صبور باشی و برای مدتی در باره رابطه ات با همسرت، تصمیم قاطع نگیری. زندگی ات شاید با آشنایی با فرد جدید کمی زیر و رو شده است ولی کاری نکن که زندگی ات کاملا به هم بریزد.

تحولی که در خودت مشاهده می کنی بیشتر به خاطر جذابیت جنسی این رابطه یواشکی است هر چند ممکن است جذب شخصیتش هم شده باشی ولی با این همه، چون این اتفاق از بنیاد درست نیست پس شانس فرجام نادرست آن هم می تواند زیاد باشد.

تو باید ضمن در نظر گرفتن همه جوانب، سریع و دقیق و به دور از هیجان های زیبای این دوره، موقعیت آتی این رابطه را بسنجی؟ اگر تردیدها هنوز به ذهنت خطور می کند از به هم زدن کاملِ تعهد زناشوی ات، پرهیز کن.

ما بزرگسالان باید مسئولیت تصمیم های زندگی مان را تقبل کنیم. ما بهتر است تنوع طلبی و لذت های آنی را که روز به روز بیشتر از همیشه در جوامع کنونی در برابر همه ما قرار می گیرد مهار کنیم.

همیشه برای همه ما شانس داشتن یک شریک زناشویی بهتر و جذاب تر وجود دارد ولی خوب است بپذیریم مطالبه امیال گاهی با شرایط و موقعیتی که در آن قرار گرفتیم همخوانی ندارد.

منبع تصویر

 

Written By
More from بهمن
مردان میانسال و حس نازایی
سنگ صبور عزیز سلام من مردی 44 ساله و صاحب کار و...
Read More