باز کردن قفل ماشین با یک تکه نخ

این روزها، اگر کلید در درون ماشین های جدید جا بمانند قفل نمی شوند. ولی بخش بزرگی از ماشین ها هنوز از این تکنولوژی برخوردار نیستند. اگر دفعه بعد قادر نبودید وارد ماشین تان شوید از این تکنیک ساده استفاده کنید.

More from مرد روز

عکاس روس و گرفتن تصاویر جذاب از زنان کشورش

عکاس روس Philipp Reznikov تصاویر جذابی از زنان کشورش گرفته است https://500px.com/phil_reznikov
بیشتر بخوان