کاریکاتور روز – زوج رمانتیک

blachon-couleur0022-m

More from مرد روز

زبان زرگری، مطربی، قصابی و زبان مخفی جوانان

  ایجاد زبان های ساختگی نظیر زبان زرگری یا زبان مطربی یا...
بیشتر بخوان