کاریکاتور روز – نوزادان و مادر مجازی

ay-dogan
Ay Dogan
More from مرد روز

بیماری که وادارم کرد فکر کنم پیغمبر هستم

روزی که باور کردم پیغمبر هستم خانه ام را ترک کردم و...
بیشتر بخوان