عکاسی از بدن زن در نقش طبیعت

آلن تیگر در اصل یک روانشناس اجتماعی است ولی از 40 سال پیش ایده به تصویر کشیدن بدن زن به عنوان منظره  و محیط طبیعی را در عکاسی کار کرده است.

allan_teger_01

allan_teger_02

allan_teger_03

allan_teger_06

allan_teger_11

allan_teger_14

allan_teger_16

allan_teger_19 (1)

Allan Teger

 

 

More from مرد روز

شاید جای حاجی فیروز در موزه‌ها و بایگانی‌ها است

حاجی فیروز در عمومی ترین حالتی که همه ایرانیان می شناسند یک...
بیشتر بخوان