وقتی همه ما را طرد می کنند مغز به کمک ما می آید

همه ما از دوران کودکی تا کنون، در لحظلات ناخوشایندی قرار گرفتیم که متوجه شده ایم ناخواسته ایم. فرقی هم نمی کند که آیا رفتار ما، مسئول وضعیت فوق بوده است یا شرایط آن لحظه، ما را از بقیه جدا کرده است.

tst_1392929534

تحقیق جدیدی در فصلنامه «روانشناسی تجربی» منتشر شده است که تلاش می کند نشان دهد مغز انسان در مواقعی که ما احساس می کنیم نادیده گرفته شدیم و یا حتی جواب رد شنیدیم به کمک ما می آید و با یک کلک شیرین، به ما القا می کند که مورد توجه دیگران هستیم.

محققین برای ثبت این عمل فریبنده مغز، از 40  داوطلب خواسته اند در یک بازی کامپیوتری شرکت کنند که قرار است توپ ها را به سمت هم در گروه های 3 نفره پرت کنند.  محققین ضمن دستکاری بر روی بازی  Cyberball، توانستند آن را طوری تنظیم کنند که در نیمی از تیم های 3 نفره، توپ فقط بین دو نفر رد و بدل شود و نفر سوم احساس کند که به بازی گرفته نشده است.

در بخش دوم این تحقیق، به همه داوطلبین  تعدادی عکس صورت آدمها را نشان دادند که یا به روبرو چشم دوخته بودند یا به طور کمابیش محسوسی  به اطراف شان می نگرند.

افرادی که در بخش اول و در حین بازی کامپیوتری، به بازی گرفته نشده بودند بیشتر از بقیه احساس کردند که عکس هایی که به رودرو و به بیننده عکس نمی نگریستند دارند به آنها می نگرند.

به تعبیری دقیقتر، مغز وقتی متوجه می شود ما جواب رد شنیدیم یا مورد بی مهری در یک جمع قرار گرفتیم دایره جلب توجه و در معرض دید بودن ما را به طور مصنوعی افزایش می دهد تا احساس پذیرش و خواستنی بودن را در ما افزایش دهد.

یک مثال بارز از این ماجرا در باره افرادی صدق می کند که بارها متوجه نشانه های عدم علاقه  عاطفی یک نفر دیگر به خودشان می شوند ولی همچنان باور دارند که طرف مقابل به آنها تمایل دارد.

 

To Make Rejection Hurt Less, Your Brain Plays a Trick on Your Vision

http://nymag.com/scienceofus/2016/08/to-make-rejection-hurt-less-your-brain-plays-a-trick-on-your-vision.html

More from ماهان طباطبایی

دلایل منطقی و مهربان برای مجرد ماندن

یک تلقی عمومی در جامعه وجود دارد مبنی بر اینکه هر فردی که...
بیشتر بخوان