هر انسان، سه شخصیت اصلی دارد

28-introvert.w710.h473.2x

در باره خصوصیات اساسی هر انسان نظرات زیادی وجود دارد. یکی از جالب ترین و جدیدترین ها توسط پروفسور دانشگاه کمبریج دکتر. Brian Little در کتابش « من، خودم و ما» معرفی شده است.

او معتقد است ما ترکیبی از سه ویژگی هستیم. اولین لایه وجودی ما « شخصیت غریزی » است، نقشی که در ژن ما حک شده است و شامل ویژگی هایی است که از اجداد مان به ارث به عنوان متخصص روانشناسی شخصیتیمی بریم.

دومین  کیفیتی که هر انسان دارد «شخصیت اجتماعی» است، همان که از والدین و فرهنگ پیرامون یاد می گیرد. آداب و سنت ها، شیوه نشست و برخاست، انواع شرم و گناه یا توقعاتی که جامعه از ما دارد.

وجه سوم وجود ما از نظر دکتر  Brian Little «شخصیت ایده ال» ما است که ترکیبی است از برنامه ها و انگیزه هایی که برای زندگی  داریم. هدف هایی که بر می گزینیم. چشم اندازی که برای خود ترسیم می کنیم و پیشبینی هایی که مد نظر قرار می دهیم.

به نظر وی، احتمال اینکه بین این سه شخصیت اصلی مان هماهنگی وجود نداشته باشد زیاد است. شخصیت ژنتیکی ما ممکن است بلندپرواز و جسور باشد یا برعکس، تمایل داشته باشد خودش را بروز ندهد و اصلا دنبال دردسر نباشد.

نکته اصلی که روانشناس آمریکایی بر آن تاکید دارد این است که شخصیت ژنتیکی ما می تواند در دروه های مختلف زندگی و بر اساس ضرورت های هماهنگی با سایر هویت های ما، قابل تغییر و تعدیل باشد.

او می گوید خودمان را در جعبه های مشخصی، محدود نکنیم. ما انسانها قادریم هم برونگرا باشیم و هم درونگرا و در فرصت های بسیار شخصی و حتی پنهان، هر سه نوع شخصیت وجودی مان را دور بزنیم یا نادیده بگیریم.

مثال ساده اش این می تواند باشد که مثلا اگر در محیط درس و کار ساکت و همراه با جمع هستید آن را با بخشی از «شخصیت ایده ال» خود، تطبیق می دهید ولی وقتی با جمع دوستان یا اقوام هستید به شخصیت اجتماعی یا ژنتیک خود میدان می دهید. انسان موجود نیازمندی از نظر اجتماعی است و توانای کلنجار رفتن با غریزه، تربیت و حتی اهداف خود را نیز دارد.

دکتر Brian Little جمله معرفی دارد که تکیه  به آن، می تواند ما را در محیط های مختلف و شرایط مختلف، در متعادلترین حالت نگه دارد. او می گوید: « یادمان باشد و بپذیریم که ما شبیه تیپ و گروه های مختلف اجتماعی هستیم ولی بدون شک، شبیه هیچ فرد دیگری نیستیم»

 

So, You Probably Have 3 Selves

http://nymag.com/scienceofus/2016/08/so-you-probably-have-3-selves.html

 

“biogenic,” – “sociogenic,” – “idiogenic,”

More from ماهان طباطبایی
طلاق در بزرگراه – ۹
شروع جدید در آن لحظه که به تختخواب مریم نزدیک می شدم...
Read More