کاریکاتور روز – لبخند اجباری

CnUS4CIXEAECFLo

More from مرد روز

اختراع دستگاه تست کرونای ۵ دقیقه‌ایی در امریکا

ضرر عظیم اقتصادی بین المللی، همه کشورهای صنعتی را واداشته است با...
بیشتر بخوان