کاریکاتور روز – لبخند اجباری

CnUS4CIXEAECFLo

More from مرد روز

فرهنگِ تفنگ در امریکا

حدود 40 درصد خانواده های امریکا حداقل یک اسلحه در خانه نگه...
بیشتر بخوان