پاییز فصل درنگ و تامل در باره خود

artwork by guy billout
artwork by guy billout

روانشناسان مدام می گویند برای سلامت روحی و روانی، احتیاج به هیچکس ندارید جز خودتان. شما اگر خودتان را دوست نداشته باشید، دیگران هم جذب شما نمی شوند.

ولی حقیقت چیز دیگری است، آدم ها اگر تجربه محبت دیگران را نچشیده باشند نمی توانند خودشان را دوست داشته باشند. قابلیت دوست داشتنِ خود، در انزوا صورت نمی گیرد. Bruce D. Perry

13507166_959760820807400_4364354491145324820_n
artwork by Trueka

من طرفدار سرسخت مهربانی های بسیار کوچک هستم. پول قهوه  شما را حساب کنم. در را برای یک غریبه نگه دارم تا وارد فروشگاه یا اداره ای شود. به گارسن کمی بیشتر از معمول انعام دهم. از آدم ها تعریف کنم. تلاش کنم با گذشت باشم بویژه وقتی بخشش و گذشت دشوار است.

لطف های کوچک زحمت دارد چون با همه ناچیز بودنش، به هر حال، مقابل جریان آب شنا کردن است. این دردسرهای کوچک که به خودمان می دهیم با شدتی چند برابر به ما احساسی خوشایند می دهد. به همین سادگی برای لحظاتی، زندگی قابل تحمل تر می شود. Jonathan Carroll

artwork by heo jiseon
artwork by heo jiseon

بعضی وقتها باید بپذیری که در داستان زندگی ات، نقش بعضی ها تمام شده است. ناشناس

painting-by-shang-chengxiang
painting by shang chengxiang

اگر فردی را می شناسید که افسرده است لطفا از او نپرسید چرا غمگین است. افسردگی واکنش مستقیم به یک اتفاق نیست. افسردگی مثل وضع هوا است که یکدفعه ابری و سرد و سنگین می شود. افراد افسرده به یکباره سیاهی، غم و نامیدی همه وجودشان را بدون هیچ دلیلی در بر می گیرد.

دوستی با افراد افسرده دشوار است ولی به همان اندازه یکی از مهربانترین، نجیب ترین و مفیدترین دوستی هایی است که در زندگی تجربه خواهید کرد. به عنوان دوست در لحظات دشوار زندگی، فقط کنارشان باشید. شاید دست شان را به سمت شما دراز کنند. Stephen Fry

More from مرد روز
افزایش خشونت و تصادفات جاده‌ها را کمی کاهش دهیم
سالها است شاهد  افزایش خشونت در جامعه ایران هستیم وآمار دقیق آن...
Read More