پاییز فصل درنگ و تامل در باره خود

artwork by guy billout
artwork by guy billout

برای سالها، روانشناسان به مراجعه کنندگان می گفتند برای سلامت روحی و روانی احتیاج به هیچکس ندارید جز خودتان. شما اگر خودتان را دوست نداشته باشید، دیگران هم جذب شما نمی شوند.

اما حقیقت این است که  آدم ها نمی توانند خودشان را دوست داشته باشند اگر تجربه محبت دیگران را نچشیده باشند. قابلیت دوست داشتن خویش، در  انزوا صورت نمی گیرد. Bruce D. Perry

13507166_959760820807400_4364354491145324820_n
artwork by Trueka

من طرفدار سرسخت مهربانی های بسیار کوچک هستم. پول قهوه را شما حساب کنید. در را برای یک غریبه نگه دارید تا وارد فروشگاه یا اداره ای شود. به گارسن کمی بیشتر از معمول انعام دهید. از آدم ها تعریف کنید. تلاش کنید  بزرگوار و با گذشت باشید بویژه وقتی برای تان دشوار است.

لطف های کوچک زحمت دارد چون با همه ناچیز بودنش، به هر حال، مقابل جریان آب شنا کردن است. این دردسرهای کوچک که به خودتان می دهید با شدتی چند برابر به شما احساسی خوشایند می دهد. به همین سادگی برای لحظاتی، زندگی قابل تحمل تر می شود. Jonathan Carroll

artwork by heo jiseon
artwork by heo jiseon

بعضی وقتها باید بپذیری که در داستان زندگی ات، نقش بعضی ها تمام شده است. ناشناس

painting-by-shang-chengxiang
painting by shang chengxiang

اگر فردی را می شناسید که افسرده است لطفا از او نپرسید چرا غمگین است. افسردگی واکنش مستقیم به یک اتفاق نیست. افسردگی مثل وضع هوا است که یکدفعه ابری و سرد و سنگین می شود. افراد افسرده به یکباره سیاهی، غم و نامیدی همه وجودشان را بدون هیچ دلیلی در بر می گیرد.

دوستی با افراد افسرده دشوار است ولی به همان اندازه یکی از مهربانترین، نجیب ترین و مفیدترین دوستی هایی است که در زندگی تجربه خواهید کرد. به عنوان دوست در لحظات دشوار زندگی، فقط کنارشان باشید. شاید دست شان را به سمت شما دراز کنند. Stephen Fry

More from مرد روز

سه ویژگی مرد باسواد

[caption id="attachment_36962" align="aligncenter" width="448"] سمبل نوشابه شوئپسEdward Whitehead[/caption] آیا با سواد بودن...
بیشتر بخوان