عکاسی خیالی از آرامش زنانه

Noell-Oszvald12

تهیه تصاویری از زیبایی زن بدون آنکه جذابیت های جنسی اش مورد توجه قرار بگیرد کار سختی است. عکاس 25 ساله مجارستانی Noell Oszvald به نظر می آید توانسته است از وسوسه فوق، خود را دور نگه دارد. کارهایش در حین سادگی، سرشار از احساس ارامش است.

Noell-Oszvald14

noell-oszvald6

noell-oszvald4

noell-oszvald1

Noell-Oszvald11

Noell-Oszvald13

Noell-Oszvald17

Noell-Oszvald16

 

http://www.emptykingdom.com/featured/noell-oszvald

 

 

 

More from مرد روز