پدر نمونه در طبیعت

(Sally Corte/CorteOnCamera)

عیسی مسیح یکی از لقب های این پرنده یک وجبی است چون می تواند روی آب راه برود. جاکانا در حقیقت با انگشتان بسیار درازش روی نیلوفرهای آبی قدم می زند. این پرنده استرالیایی حتی لانه تخم گذاری شده اش را بر روی گیاهان آبزی قرار می دهد.

نکته جالب در باره این پرنده این است که مادران بعد از تخم گذاشتن، لانه را ترک می کنند و این پدران مسئول و مهربان هستند که نگهداری  تخم ها و بعد جوجه ها را بر عهده دارند.

تحقیقات نشان داده است ۸۰ درصد تخم ها به خاطر بی ثباتی لانه هایی که بر روی آب ایجاد می شوند تلف می شوند. برای همین طبیعت جنسی شان نمی تواند بر اساس تک همسری باشد. ماده ها  در فصل جفت گیری با  دو الی سه نر اقدام به تخم گذاری می کنند و هر بار لانه تخمگذاری شده را به مردان می سپارند تا شانس بقای نوع خود را با تخمگذاری بیشتر افزایش دهند.

پرنده نر جاکانا تبدیل به پدر نمونه طبیعت می شود چون همه مراحل از تخم درآمدن تا بزرگتر شدن جوجه ها توسط وی مهیا می شود. بخصوص وقتی که قادر است هم تخم مرغ ها و هم جوجه ها را در  لحظات خطر، با خودش حمل کند و به نقطه امن تر ببرد.


This Mighty Bird Deserves a Medal For Being Dad of The Year

https://www.sciencealert.com/this-mighty-bird-was-caught-on-camera-being-the-best-bird-dad

 

More from مرد روز
افسانه ژاپنی در باره دختری که از ماه آمد
عکاس هنگ کنگی Alexandra Leeseاین قصه عامیانه مربوط به هزار سال پیش...
Read More