هشت کاریکاتور هفته – بامزه ولی تلخ

More from مرد روز

کاریکاتور روز – دعوای ترامپ و کیم جونگ اون

نقاش هلندی Tjeerd Royaards به خوبی توانسته است نشان دهد ترامپ و...
بیشتر بخوان