کشف ژن هایی که ۱۰ سال بر طول عمر مردان افزودند

یک نوع جهش ژنتیک در ساختمان دی ان ای کشف شده است که توانسته است طول عمر مردان را ۱۰ سال افزایش دهد.  به نظر می رسد گروهی از ژن ها، شناسایی شده اند که مسئول افزایش طول عمر بشر هستند.

دانشمندان با بررسی دقیقتر اتفاقی که جهش مزبور در مجموعه کوچکی از ژن ها ایجاد می کند امیدوارند ضمن تقلید جهش فوق، سرعت پیر شدن بشر را کاهش دهند.

حقیقت کلی در باره طول عمر این است که معمولا شرایط، نقش موثرتر از طبیعت دارند. برای مثال در حدود ۱۵۰ سال پیش، میانگین طول عمر در آلمان ۳۹ سال بود در صورتی که آلمانی های معاصر میانگین طول عمرشان ۸۰ سال می باشد.

انسان در طی ۱۵۰ سال گذشته دستخوش تحول و تکامل  بیولوژیکی نشده است ولی تغییر شرایط زندگی نظیر دسترسی به آب آشامیدنی تصفیه شده، افزایش بهداشت عمومی و کاهش ریسک های مربوط به مرگ و میر، منجر به افزایش طول عمر شده است.

رشد دانش ژنتیک به دانشمندان این فرصت را داد که پی ببرند یکی از مهمترین دلایل افزایش عمر، وجود هورمون رشد است که در مغز بشر تولید می گردد. هورمون رشد به سلول ها می چسبند و محوطه ای ایجاد می کند به نام « گیرنده هورمون رشد» که کارشان، به رشد سریعتر ملکول ها منجر می گردد.

محققین کشف کرده اند که  گیرنده های هورمون های رشد، در یک چهارم مردان، از یک جهش ژنتیک برخوردار می شود که به جای رشد سلول ها، انرژی شان صرف ترمیم سلول ها می گردد. به تعبیر دیگر، این جهش زنتیک، حدود ۱۰ سال بر طول عمر مردان افزوده است.

محقین برای اثبات نظرشان؛ در اولین بررسی جمعیتی در باره حدود ۶۰۰ یهودی اروپایی و فرزندان شان، متوجه شدند که ۱۲ درصد افرادی که بالایز ۱۰۰ سال عمر دارند از همان جهش ژنتیکی گیرنده های هورمون رشد، برخوردارند. این تعداد، سه برابر مقداری بود که در ۷۰ ساله ها دیده شد.

گروه تحقیق  Dr. Atzmon در مرحله بعدی، سه جمعیت مستقر در اروپا و فرانسه که طول عمر بالاتری دارند را مورد بررسی قرار دادند و به نتایج مشابه رسیدند. در بین آنها نیز رابطه مشخصی بین جهش «گیرنده های هورمون رشد» و طولانی بودن طول عمر شان وجود داشت.

به گقته دکتر  Barzilai یکی دیگر از محققین، مجموعه کوچکی از ژن های کشف شده، مرگ سلول ها را به عقب می اندازند .

در حال حاضر، همین اتفاق با دخالت دانشمندان ژنتیک بر روی موش ها در حال آزمایش است. آنها امیدوارند با تقلید از تغییرات جهش گونه ایی که در «گیرنده های هورمون رشد» افتاده است، ژن های مسئول این کار را دستکاری کنند تا ترمیم سلول ها در اولویت قرار بگیرند.

 

 

 

Scientists Discover a Key to a Longer Life in Male DNA – Carl Zimmer

 

More from مرد روز
خواننده رپ «توماج» به خاطر ترانه‌هایش دستگیر شد
خواننده رپ بودن در همه جای دنیا یعنی اعتراض و انتقاد… موسیقی...
Read More