یک ترانه ترکیه‌ایی معترض به وضعیت کشور با ۱۷ خواننده

وضعیت ترکیه و مسائل سیاسی مختلفی که کشور را به جناح های مختلف تقسیم کرده است انگیزه ایی شد برای خواننده رپ Şanişer که یک آلبوم مشترک به نام « من نمی تونم ساکت باشم» رابا همکاری چندین رپر معروف کشور تهیه کند.

در آلبوم ۱۵ دقیقه ایی SUSAMAM هر خواننده به یکی از مشکلات کشور اشاره کرد. یکی از ۱۰ هزار نفری می گوید که هر سال در  تصادف جاده ها می میرند. یکی از بگیر و ببندها، یکی از ترسی که پلیس در دل جوانان انداخته… یکی از محرومیت کردها … یکی از دخالت های خطرناک در منطقه و یکی از آنها از کتک زدن و خشونتی که زنان ترکیه تجربه می کنند.

این ویدئوی ترکیه در همان هفته اول ۲۰ میلیون بار دیده شده است و استقبال و محبوبیتش در بین جوانان ترکیه همچنان ادامه دارد.

مهمترین پیام این ترانه  رپ، صلح است و اینکه مردم کشور با همه تفاوت های شان می خواهند جلوی نفرت و تبعیض بایستند و با همدیگر کشور بهتری بسازند.

‘It’s possible to live together in peace’: the Turkish rap epic taking on the government

https://www.theguardian.com/music/2019/nov/06/words-are-our-weapon-blistering-power-turkish-protest-rap-susamam

 

More from مرد روز
قرنطینه به سبک آلمانی‌ها
ingmarnolting.de ingmarbnolting dockscollective.com Measure and Middlehttps://www.lensculture.com/articles/ingmar-bjorn-nolting-measure-and-middle
Read More