مهاجرین قدیمی امریکا چه شکلی بودند

جزیره  الیس از روز اول سال ۱۸۹۲ میلادی شروع به پذیرش مهاجر کرد و تا سال ۱۹۵۲ بیش از ۱۲ میلیون مهاجر از سراسر جهان وارد این جزیره کنار نیویورک شدند. تخمین زده شده است که ۴۰ درصد امریکایی های کنونی، اجدادشان از این مرز وارد امریکا شدند.

Ruthenian-woman

20070481608_e009d83cfc_b

 

More from مرد روز

عاریه دادن کتاب در محله

در تعدادی از محلات تورونتو، درون کوچه ها، یک جعبه محل نگهداری...
بیشتر بخوان