مهاجرین قدیمی امریکا چه شکلی بودند

جزیره  الیس از روز اول سال ۱۸۹۲ میلادی شروع به پذیرش مهاجر کرد و تا سال ۱۹۵۲ بیش از ۱۲ میلیون مهاجر از سراسر جهان وارد این جزیره کنار نیویورک شدند. تخمین زده شده است که ۴۰ درصد امریکایی های کنونی، اجدادشان از این مرز وارد امریکا شدند.

Ruthenian-woman

20070481608_e009d83cfc_b

 

More from مرد روز

انسان موجود جنسی عجیبی است

چرا بر موجود جنسی بودن انسان تاکید می کنید؟ این نوع نگاه، تصویری حیوانی...
بیشتر بخوان