کلکسیون بهاره زوج معروف مد

دو نماینده زیبای مد اروپا Veronika Heilbrunner  و Justin O’Shea .خودشان لباس ها را سفارش می دهند و می پوشند و در سایت مد خودشان می فروشند اجازه دهید نگاهی به کلکسیون بهاره این زوج داشته باشیم.

Justin-O’Shea-and-Veronika-Heilbrunner main_original_585x0mh London Fashion Week SS16, Day 3

7492-Le-21eme-Adam-Katz-Sinding-Justin-OShea-Veronika-Heilbrunner-Vodafone-London-Fashion-Week-Spring-Summer-2015_AKS3579 21_04_Tommy-Ton-Spring-2015-RTW 15_17_Tommy-Ton-Spring-2015-RTW

13_10_Tommy-Ton-Spring-2015-RTW 2

 

http://www.giveashitaboutfashion.com/2014/10/fashion-couples-veronika-heilbrunner.html

http://www.nexofin.com/notas/230260-veronica-heilbrunner-quien-es-esta-nueva-it-girl-n-/

http://hey-woman.com/author/veronikaheilbrunner/

Justin O’Shea

Veronika Heilbrunner

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from مرد روز

پایان ماه عسل بشر با بی‌خدایی

فیلیپ لانگمن که از اعضای عالیرتبه چندین مؤسسه‌ی تحقیقاتی آمریکاست، در راستای...
بیشتر بخوان
  • محسن

    تو اینا همه چی هست غیر از خوش تیپی