بابون ها، عموزاده های مهربان

تحقیق مشترک دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا و پنسیلوانیا به سرپرستی خانم دکتر«سیلک»، آنها را به این نتیجه رسانده است که «دوستی» در بین حیوانات اجتماعی، از فشار روحی ناشی از ناملایمات زندگی در طبیعت می‌کاهد و حتی باعث تقویت سیستم دفاع فیزیکی شان می‌شود. به عبارتی دقیق تر، بابون‌هایی که از قابلیت «حفظ روابط دوستانه» برخوردار هستند سالم تر و طولانی تر عمر می کنند.

شیوه بررسی روابط بین بابون‌ها در تحقیق فوق به این شکل بوده است که برای شش سال متوالی و با برگزیدن ۴۴ میمون ماده توانستند سه دوست اصلی هرکدامشان را شناسایی کنند. توجه و دقت این تحقیق میدانی، روی میمون‌های ماده متمرکز شده است چون محققان می‌دانستند که فقط جنس مونث بابون‌های مورد تحقیق، به دنبال تدارک و تحکیم رابطه دوستی هستند. بابون‌های مذکر معمولاً با انگیزه رقابت‌جویانه ضرورت‌های زندگی را مهیا می‌کنند و در مجموع، بابون‌های مذکر، تمایل کمتری به تعاون و همکاری از خود نشان می‌دهند.

پژوهشگران برای نشان دادن دقیق‌تر این تفاوت‌ها بر اساس میزان اجتماعی‌بودن و دوست‌پذیری، بابون‌ها را به سه گروه تقسیم کرده‌اند: بابون‌هایی که بین ۷ تا ۱۸ سال عمر کرده‌اند کمترین روابط اجتماعی (همکاری و همیاری با دوستان) را از خود نشان داد‌ه‌اند.

 آ‌نهایی که رابطه متوسطی با دوستان اصلی خود داشته‌اند بین ۹ تا ۲۵ سال زندگی کرده‌اند و بابون‌های ماده‌ای که بیشترین و بهترین رابطه ماندگار با دوستان خود را حفظ کرده‌اند از ۱۰ سال به بالا عمر کرده‌اند و میانگین طول عمرشان بالا‌تر از دو گروه دیگر بوده است. بیشترین طول عمر بابون‌های مهربان تعیین نشده است چون همچنان تا پایان این تحقیقات شش ساله در قید حیات بوده‌اند.

به قول گزارش تهیه شده: « باز‌شناسی رفتارهای ذاتی و ریشه‌دار که از عموزاده‌های ما به ارث برده شده  این فرضیه را می‌تواند پیشنهاد کند که:« انگیزه بشر برای ایجاد رابطه دوستانه نزدیک و درازمدت ناشی از تجربه‌ای است که به طور غریزی در طول تاریخ کهنسالِ تکامل طبیعی خود به دست آورده است.»

پی‌نوشت‌:

Authors of the scientific report: Joan B. Silk, Jacinta C. Beehner، Thore J. Bergman، Catherine Crockford, Anne L. Engh,  Liza R. Moscovice, Roman M. Wittig, Robert M. Seyfarth,  Dorothy L. Cheney

http://www.psych.upenn.edu/~seyfarth/Publications/Silk%20et%20al.%20CB.pdf

http://www.radiozamaneh.com/society/haftkoocheh

http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822%2810%2900721-9

More from سعید داورپناه
نسل جوان، بیکاری و زندگی در خانه والدین
آمار بیکاری نسل جوان Millennials که در حال حاضر بین 18 تا 34...
Read More