کشف مراسم آئینی در رفتار شامپانزه ها

image-20160229-4076-1t1e2ow-640x359

موسسه علمی « مکس پلنک» آلمان، ضمن بکارگیری تحقیقات میدانی 60 سال گذشته در باره شامپانزه ها، از سال  2010 به یک جمع آوری همه جانبه از اطلاعات مربوط به زندگی و رفتار و شیوه معیشت شامپانزه ها پرداخته است. آنها با پوشش قرار دادن 39 جمعیت شامپانزه، توانستند به آرشیو عظیمی از زندگی نزدیکترین خویشاوند بشر دست یابند.

شامپانزه ها نه تنها بیشترین شباهت ژنتیکی را با انسان دارند بلکه بر طبق شواهد علمی، تا همین 7 میلیون سال پیش، ما و آنها از یک شاخه انسان نماها بودیم. آنها از ابزار در تهیه غذا استفاده می کنند. غم از دست دادن اعضای خانواده و قبیله را بروز می دهند و بر طبق شواهد جدید، یک نوع مراسم آئینی نیز ممکن است داشته باشند.

موسسه مکس پلنک برای ضبط فعالیت شامپانزه ها بیشتر از همه متکی است به دوربین های که در محیط زندیگی آنها نصب شده است تا زندگی طبیعی شان کمترین مزاحمتی ایجاد نشود.

محققین در طی بررسی های ثبت شده از محل زندگی 39 گله شامپانزه، به طور تصادفی متوجه یک رفتار مشابه در 4 جمعیت آنها شده اند که می تواند تفسیرش این باشد که مشغول تکرار یک حرکت آئینی هستند.

شامپانزه های این چهار گروه، در محیط زندگی شان، به یک درخت مشخص نزدیک می شوند و پس از مدتی درنگ و دقت در اطراف، به یکباره سنگی که درون حفره درخت یا اطراف تلنبار شده است را بر می دارند و به سرعت و به همراه جیغ و هیاهو، آن را به  درخت مورد نظر می کوبند و دور می شوند.

http://arstechnica.com/science/2016/03/ritualized-behavior-chimps-all-throw-rocks-at-the-same-tree/

Why do chimpanzees throw stones at trees?

http://www.mpg.de/10328790/chimpanzee-stone-tree

 

More from ماهان طباطبایی

لازم نیست همیشه واقعیت ها را بپذیریم

در دوران کودکی کارتون هایی می دیدیم که همیشه یکی از حیوانات موقع...
بیشتر بخوان
  • .DM

    JALEBE

  • مردی برای زن روز

    هیچ ارتباطی بینش با اینکه مردا به حقوق زنا احترام نمیزارن پیدا نکردید؟!!!