با این تلفن به راحتی کتاب دیجیتال را ورق بزنید

forget-tapping-navigate-this-flexible-phone-protot_p8ru.640

یک گروه محقق از یک دانشگاه کانادایی یک نوع تلفن ساخته اند که با آن می توان تجربه ورق زدن کتاب و انتخاب صفحه ها را درست شبیه یک کتاب واقعی ایجاد کرد. شاید بشود این تکنولوزی را در بازی های کامپیوتری هم تعبیه کرد که تجربه فیزیکی بازی را افزایش دهد ولی هنوز کاربرد اصلی این تکنولوزی پیدا نشده است.

This flexible phone prototype lets you flick through digital books

http://www.theverge.com/2016/2/19/11058914/flexible-phone-prototype-queens-university

More from مرد روز
یافتن دئودورانت های مناسب
بازار تولید و فروش دئودورانت در جهان به حوالی 20 میلیارد دلار...
Read More