سلامت کارخانه اسپرم سازی مردان

healthy-semen-1

بدن ما مردان مدام در حال ساختن میلیاردها اسپرمی است که در طول حیات ایجاد می کنیم. اتفاق مهمی که نه تنها ما را همیشه آماده تولید مثل می سازد بلکه به همراه خود، نشانه های از سلامت عمومی ما را در بر دارد. این نشانه ها و پرهیز می توانند راهنمای خوبی برای سلامت نسبی اسپرم مردان باشند

1 – وقتی خوشتیپ بودن دردسر می شود

خبر خوب برای اکثر مردان که قیافه معمولی دارند این است که، سلامت اسپرم شان ( تعداد و تحرک شان) به طور طبیعی خیلی بیشتر از مردان خوشتیپ است.

برای این اتفاق دلیل قطعی وجود ندارد ولی به گفته مسئول تیم تحقیق هلندی دکتر Jukka Kekäläinen شاید مربوط  به نظریه « بده بستان در انتخاب جنسی یا The Trade-Off Hypothesis» باشد.

در توضیح این فرضیه به صورت ساده می شود گفت که در طی تکامل مردان و تدارک بهترین و بیشترین مقدار تولید مثل، هر مرد به طور زنتیکی برنامه ریزی مخصوص خودش را دارد تا در مسیر بهترین وضعیت ممکن برای تولید مثل قرار می گیرد. به این ترتیب که، چون واحد صرف انرژی که بدن برای تولید مثل تخصیص می دهد ثابت است اگر بخشی از انرژی برای بالانس صورت، ظرافت و شفافیت پوست، چشمان درشت، لب  فک و چانه خوش تراش مردانه صرف شود به همان اندازه از تعداد و تحرک اسپرم ها کاسته می شود.

برای همین، در ترازوی پخش قابلیت های تولیدمثل، مردان با قیافه معمولی به خاطر صرفه جویی ژنتیک که در قیفه شان هزینه شده است، از اسپرم سریعتر و بیشتری برخوردار می شوند.

2 – شکم مردان

محققین هلندی توانسته اند به یک عدد مشخص برای اندازه دور شکم مردان برسند که تعیین می کند اسپرم شان در مخاطره نخواهد بود و تنبل نیست. به گفته آنها، دور کمر مرد بهتر است از 90 سانتیمتر بیشتر نشود.

محققین هلندی مطمئن نیستند چرا افزایش چربی در اطراف شکم بر روی کیفیت اسپرم ها تاثیر می گذارد ولی حدس شان این است که سنگین شدن دور کمر به پایین، ممکن است اختلالاتی در مقدار ترشح هورمون های مردانه ایجاد کنند که به ضرر اسپرم ها ختم خواهد شد.

 – مصرف ماهی در وعده های روزانه و هفتگی به خاطر اینکه منبع خوبی از امگا 3 هستند نیز در ایجاد اسپرم بیشتر موثر هستند.

– پوشیدن شورت های  چسبان نیز به سلامت محیط اسپرم سازی در بدن مردان و سلامت اسپرم های آماده خدشه وارد می کند. کیسه نگه دارنده بیضه مردان، قابلیت فاصله گرفتن یا نزدیک شدن و تماس با بدن را در محیط سرد و گرم دارند و اگر این توانایی با پوشیدن شورت تنگ سلب شود حتما اختلالاتی در کارخانه اسپرم سازی ما ایجاد می شود.

–  ورزش مداوم و جدی روزانه و هفتگی نیز به افزایش سلامت اسپرم ها منجر خواهد شد. به همان نسبت نیز نشستن  روی مبل و تماشای 20 ساعت تلویزیون در هفته   از تحرک و تعداد اسپرم مردان می کاهد.

 

7 Signs You’ve Got Healthy Semen

http://www.menshealth.com/health/7-signs-of-healthy-semen

 

More from سعید داورپناه
ساختن اطلس زیبایی زنان
عکاس رومانیایی Mihaela Noroc به 37 کشور و از جمله ایران سفر کرده...
Read More