در روز مرد، کمی بیشتر قدر ما را بدانید

International-Mens-Day-Header

از حدود 20  سال پیش، روز 19 نوامبر هر سال، به مردان اختصاص داده شده است. سازمان ملل و یونسکو نیز این روز را تلاش برای سلامت و شادی مردان تعبیر کرده است و امیدوار است در طی این روز، مرام های مثبت و مردانی که موفق بوده اند مورد تجلیل و تشویق قرار بگیرند.

ما مردان دنیا بویژه در طی 100 سال گذشته، بسیاری از موقعیت های که طبیعت و تمدن در طی هزاران سال به آنها اختصاص داده بود را از دست داده ایم. ما از یک قرن پیش، تنها نان آوران خانه، تنها پزشکان و متخصصین جامعه و تنها قضات و نویسندگان و استادان دانشگاه ها نیستیم.

ما مردان تنها شاگردان مدارس و آموزندگان شغل های مورد نیاز جامعه نیستند و از حدود 60 سال پیش، با آمدن قرص ضد حاملگی و گسترش استفاده از کاندوم حتی تسلط جنسی شان بر نیمه دیگرِ جامعه را تقریبا از دست داده ایم.

این تغییرات طبیعتا ناگوار است ولی ما با متانت طبع و حتی با همیاری منطقی در این مسیر کوتاهی نکردیم. ما مردان و البته زنان هنوز به این وضعیت که حتما در درازمدت به نفع جامعه بشری است عادت نکرده ایم.

هنوز با وجود همه تغییراتی که ناگزیر پذیرفتیم یا خودمان با عزت نفس و شجاعت همیشگی، قبول کردیم  با سرزنش بخشی از زنان روبرو هستیم که ما را به خاطر رفتار طبیعی و ناگزیر اجداد پدری مان، مورد نکوهش قرار می دهند

با همه اینها، خوشحالیم که خواهران و دوستان و دختران ما شانس بیشتری برای زندگی انسانی و شرافتمندانه می تواند نصیب شان شود و با صبوری تمام، این دوره گذار را با همه ناملایمات طی خواهیم کرد.

ما به سهم خود به عنوان یک مجله مردانه، بسیار خوشبین به آینده هستیم و معتقدیم همه افراط و تفریط ها و سوتفاهمات  بین زنان و مردان کمرنگ تر خواهد شد. ما در چشم انداز اجتماعی بشر، می بینیم که از دوره مهدکودکانه « تقصیر او است» فاصله می گیریم و جنسیت و تفاوت های ساختگی و منفی در همه ما کمتر و کمتر خواهد شد.

البته تا آن موقع راه طولانی در پیش است و برای اینکه زیاد جدی نباشیم لیست کوچکی از کارهایی که زنان می توانند در این روز مهم برای ما انجام دهند را لیست می کنیم:

– این هفته سعی کنید هر طور شده از پدر و مادر مان دعوت کنید تا  برای شام به خانه ما بیایند

– بگذارید در این هفته یک شب را با دوستان برای شام بیرون برویم

– در طی این هفته سعی کنید از بسیاری از شکایت های معمول در باره رفتار و عادت های ما چشم پوشی کنید و بگذارید هر طور که راحتیم باشیم

– کنترل تلویزیون را به ما بدهید

– با ما برای دیدن فیلم مورد علاقه مان به سینما بیایید

– از ما و قیافه ما و زرنگی و موفقیت های ما صحبت کنید. به ما اطمینان دوباره دهید که مردان خوبی هستیم و انتخاب تان صحیح بوده است

–  ما هم ماساژ خیلی دوست داریم

– اگر کمی دقت بیشتر به خرج دهید حتما خودتان هم ایده های زیادی خواهید یافت که در ما احساس خاص و مهم بودن ایجاد کند

 

image source
http://www.mirror.co.uk/news/ampp3d/people-only-care-international-mens-4655273

More from مرد روز
حالت جنسی آرام – چرخش
در این حالت عشورزی که شبیه حالت پروانه‌ایی است مرد هر چقدر...
Read More