آلبوم عکس های قدیمی ایران

جستجو و نگاه کردن به عکس های قدیمی ایران، مدتی است به عادت من تبدیل شده است. عادتی که همزمان با دیدن دو آلبوم خانوادگی که ۱۲سال پیش با خودم از ایران آورده ام رخ می دهد. جستجو در یک قرن گذشته ایران، برای من شبیه مقایسه کودکی و نوجوانی و حتی جوانی خودم است تا اکنون که ۴۴ ساله شدم.

لباس ها، نگاه ها، غم ها و مشکلاتی که برایم اتفاق افتاده بود را در چشم های منتظر در درون عکس ها می توانم ببینم. مجذوب نگاه افرادی هستم که در گوشه کنارهای تصویر با چشم های کنجکاو، به آینده زل زده اند.

عشایر - دوران قاجار

عشایر – دوران قاجار

گارد شاهی – دوران ناصرالدین شاه

نوازندگان محلی ایران - انتوان سوروگین 1280 شمسی

نوازندگان محلی ایران – آنتوان سوروگین ۱۲۸۰ شمسی

مراسم معروف به چپق کشان

مراسم معروف به چپق کشان

ارامنه در دوران قاجار

ارامنه در دوران قاجار

جاده قزوین رشت 1300

جاده قزوین رشت ۱۳۰۰

پزشک سنتی در شیراز – سال ۱۳۱۹

زورخانه

زورخانه

مدرسه دخترانه خوی 1310

مدرسه دخترانه خوی ۱۳۱۰

رژه سربازان ایرانی در روز تاجگذاری رضاشاه در تهران

رژه سربازان ایرانی در روز تاجگذاری رضاشاه در تهران

ولیعهد ایران در سفر لندن همراه ملکه الیزابت دوم

ولیعهد ایران در سفر لندن همراه ملکه الیزابت دوم

عکس تصادف. ماشین بنز. نبریز 1330
لحظه ورود قوای متفقین به قزوین - عکس از جرج راجر

لحظه ورود قوای متفقین به قزوین – عکس از جرج راجر

نیما یوشیج

نیما یوشیج

بدون شرح

مهمانی – اوائل قرن ۱۴ شمسی

کنگره پزشکی رامسزر - 1334

کنگره پزشکی رامسر- ۱۳۳۴

زرتشتیان یزد. 1335

زرتشتیان یزد ۱۳۳۵

فروشگاه صفحات موسیقی تهران، ۱۳۴۵

فروشگاه صفحات موسیقی تهران، ۱۳۴۵

سپاه دانش

سپاه دانش

دربند

محله دربند – تهران

دبیرا ورزش کرمانشاه 1347

دبیران ورزش – کرمانشاه ۱۳۴۷

تهران

تهران – ۱۳۳۶

برادران ( شاید زاهدی) تهران 1340

برادران تهرانی

12032255_1075482445807059_112349827878332448_n

سپاه دانش

پیشاهنگ ها در زمان شاه

پیشاهنگ ها در زمان شاه

پیشاهنگ ها در زمان شاه

کوروش یغمایی و اولین ماشینش

ازمون رود به دانشگاه 1349آزمون رود به دانشگاه ۱۳۴۹

داریوش قبل از ریش گذاشتن

داریوش قبل از ریش گذاشتن

اوزش نطامی بانوان - شهر خوی 1352

آموزش نظامی بانوان – شهر خوی ۱۳۵۲

غلامحسین ساعدی در زمان خدمت

غلامحسین ساعدی در زمان خدمت

منبع تصاویر

عکس های قدیمی

More from سعید داورپناه
سازمان خیریه سبیل گذاران – ماه سبیل
برای پیشگیری و شناسایی غده سرطانی پروستات، آزمایش ساده ای وجود دارد....
Read More