حمله به پاریس – تضاد بین انواع بهشت و جهنم های ساخته بشر

با تمام وجود امیدواریم آنها که امکانات بیشتر، سطح رفاه و آموزش بیشتر، سهم تحقیق و علت یابی بیشتر دارند به این نتیجه نزدیک نشوند که پاسخ جنایت ها را با افزایش خشونت و جنایت بدهند. 

تمدن بشری در طی دو دهه گذشته از شتاب بسیار وسیعی برخوردار شده است و یکی از مهمترین اتفاقات، قابل روئیت بودن انواع خواسته ها و انواع زندگی های بشری است. این روزها همه بشر در حال نظاره همه بشر است و همه بدون هیچ تردید، به خودشان حق می دهند که زندگی بهتر و محترم تری بخواهند.

تضاد بین انواع بهشت و جهنم های ساخته بشر در سیاره زمین ، برای خیلی ها غیرقابل تحمل شده است. متاسفانه بالارفتن استاندارد زندگی و توقعاتی که بشر چهار گوش دنیا شاهد آن است بسیار کندتر از فرصت دستیابی به آنها است. این تضاد و شکاف همانطور که سرخوردگی بیشتر با خود ایجاد کرده است فرصت ابراز خشم و انتقام را نیز بیشتر از پیش قابل دسترسی کرده است.

هیچ انتقامی خسارتش بیشتر از حمله به شهروندان بی دفاع نیست. تهدید زندگی مسالمت آمیز شهرنشینی یک تهدید روانی برای تمدن شکننده بشر است.

امیدواریم تمدن غرب، پاسخی ریشه دار و شایسته فرهنگ و شعور خود برای « تروریسم»، به عنوان یک معضل بشری بیابند. چون به هر حال، خواسته یا ناخواسته، خودشان نیز در ایجاد آن نقش داشته اند.

با آرزوی بهترین ها برای سیاره کوچک ما

More from ونداد زمانی
ما فقط برای خودمان مهم هستیم
در این داستان از دوران یونان باستان، پدری که صنعتگر ماهری است...
Read More