مردان ریشو بی وفاتر هستند

o-MANS-BEARD-facebookیکی از جدیدترین سنجش ها که در برگیرنده جواب 2000 مرد انگلیسی است گویای این واقعیت بوده است که مردان ریش دار نه تنها خشن تر و دزد هستند بلکه بی وفاتر هم هستند. بر طبق اطلاعات جمع آوری شده توسط  شرکت سنجش Censuswide:

47 درصد مردان ریشو در پرسشنامه ها از رابطه  همزمان خود با یک نفر دیگر در حین زندگی مشترک خبر داده اند. در صورتی که فقط 20 درصدِ  صورت اصلاح شده ها از شیطنت زناشویی خود حرف زدند.

45 درصد ریشوها مبادرت به دعوا و خشونت فیزیکی کرده اند در حالی که ریش زده ها 29 درصدشان با دیگران گلاویز می شوند.

40 درصد ریش دارها اقرار کردند که مرتکب جرایمی نظیر دزدی های کوچک نیز شده اند که در مقایسه، فقط 17 درصد بی ریش ها را در بر می گیرد.

 

 

Got facial fuzz? You’re more likely to cheat

 http://www.dazeddigital.com/fashion/article/27123/1/got-facial-fuzz-you-re-more-likely-to-cheat

image source

http://www.huffingtonpost.com/2015/07/07/beard-oil-facial-hair_n_5629592.html

More from مرد روز

رابطه آلت تناسلیِ شل و مرگ زودرس

شل شدن آلت تناسلی فقط یک خبر بد برای زندگی جنسی مردان نیست....
بیشتر بخوان