مردان و جیمز باند

bonds

از همان رمان اول جیمر باند در حدود 65 سال پیش، شخصیتی از مرد به نمایش گذاشته شده است که انگار بالای ابرها زندگی می کند. شخصیت بلندپروازی که اعتماد به نفس، شجاعت، خونسردی، قدرت و استقلال شخصیت دارد.شاید به همین خاطر، مردان می توانند بخشی از خصلت های جیمز باند را برای یک زندگی پر تلاش و موفق، مورد توجه قرار دهند:

1 – جیمز باند کارهایش را نیمه کاره نمی گذارد

جیمز باند با به پایان رساندن ماموریت هایش تصریح می کند که قاطعیت برای مردان فقط یکی از انواع خصلت ها نیست. قاطعیت مرد وسیله مهمی است که به او اجازه می دهد تا همواره کارش را به پایان برساند. برای او شرکت در یک ماموریت آنقدر مهم نیست. او ماموریتش را می پذیرد برای اینکه آن را به پایان برساند. جیمز باند تمام کننده است، کاری که در ذات هر مرد نقش بسته است.

2 – جیمز باند با تکنولوزی روز همراه است

او مردی است که با تازه ترین وسایل کارو حرفه اش آشنا است و به هیچ ابزار جدید نه نمی گوید. تکنولوژی و تکنیک های هر لحظه بهتر شونده، ضروری و حتی حیاتی هستند با این وجود او برده آنها نیست. جیمز باند قدر  ومنزلت تکنولوژی را در جای واقعی اش می شناسد. او می داند که وظیفه ابزار، در خدمت انسان بودن است.

3 – روبرو شدن با رقیب

جیمز باند مثل هر جنگجویی با تجربه، بی مهابا وارد کشمکش های زندگی و شغلش نمی شود. او با دقت در باره رقیبان  و قابلیت های شان اطلاعات لازم را فرا می گیرد. در زنگی هر مرد، رقیبان آشکار همیشه وجود دارند ولی مواقعی نیز وجود دارد که فرد روبرو به شکل پنهان می تواند تهدید و صدمه زننده باشد. جیمز باند همیشه از جزئیات قدرت و ضعف دشمن آگاه است و این قابلیت می تواند در لحظات ویژه،  ورق را به سمت او برگرداند.

4- همیشه شیک بودن

قرن ها این حکم قطعی وجود داشت که مردان  بزرگ در بهترین حالت خود بروز می کنند تا برای هر موقعیتی و هر ملاقات تصادفی و آشنایی نابهنگام آماده باشند. بخشی از تربیت مردانه به ما می گوید که ما مردان قرار نیست ما مدام به فکر لباس و ریخت و قیافه مان باشیم. اما جیمز باند همیشه در بهترین حالت خود وارد زندگی، کار و اجتماع می شود. جیمز باند نشان می دهد که وقت گذاشتن بر روی طاهری که از خود بروز می دهیم  نه تنها حس اعتماد و قدرت می آورد بلکه به طور سمبلیک این جیمز باند است که در پایان با زن اصلی ماجرا صحنه را ترک می کند.

5 – همیشه خونسرد بودن

مرد بودن یعنی خونسردی در دوران دشواری. همواره یادمان باشد که استثنایی وجود ندارد و همه باید بپذیریم که زندگی برای همه سخت می گذرد. مردان ضمن تاکید بر سختی های زندگی می دانند که از یک روحیه ذاتاً قوی برخوردارند که به آنها اجازه می دهد حتی وقتی دنیای شان در برابرشان فرو می ریزد خونسردی و کنترل شان را از دست نمی دهنحفظ کنند.

جیمز باند می تواند خونسرد باشد چون خودش، بدنش و توانایی های فیزیکی و روحی اش را آبدیده کرده است. او چون آماده هر مخاطره ای است خونسرد هم می تواند باشد.

 

6 Lessons in Manliness from James Bond

http://www.artofmanliness.com/2008/11/13/6-lessons-in-manliness-from-james-bond/#at_pco=smlrebv-1.0&at_si=55e4fffd480c89f9&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=5

IMAGE SOURCE

http://1.bp.blogspot.com/-jZOZ3_N68w4/UcVwGej_4cI/AAAAAAAAEaM/LCZ0zeZnYE8/s1600/bonds.jpg

More from ماهان طباطبایی
پنجاه حیوانی که بیشتر از انسان، همنوعش را به قتل می‌رساند
این روزها لشکرکشی روسیه و بمباردمان ملت اوکرائین دوباره به طرفداران بدبین...
Read More