کاریکاتور روز – خدای عادل

 

pavel romania god

Pavel – Romania – god

More from مرد روز

مگس‌ها آلوده تر از آن هستند که حدس می‌زدیم

دفعه بعد اگر مگس های سمجی را دور و بر غذا و...
بیشتر بخوان