کاریکاتور روز – خدای عادل

 

pavel romania god

Pavel – Romania – god

More from مرد روز

عکس هایی از ملتِ با نشاط امریکا

امریکا سرزمینی است بسیار غنی که همواره مردم بلندپرواز و ماجراجوی سیاره...
بیشتر بخوان