تنبیهی برای خیانت

aQqg4We_700b

این زوج جوان به این نتیجه رسیدند که برای حفظ رابطه صمیمی شان، نفری که مرتکب اشتباه شده باید به نوعی، تنبیه شوند. حتی اگر این عکس واقعی نباشد و حتی اگر به صورت نقاشی یا کاریکاتور هم قابل رویت بود بازگو کننده یک نوع واکنش در برابر افزایش خیانت در جوامع می باشد.

خیانت می تواند خانواده ها را از هم بپاشد. باعث قتل و آزار و تشنج و بدبینی و دلزدگی از هر نوع عاطفه عاشقانه شود. خیانت به فردی که رسما خودمان را متعهد می سازیم خیانت به هویت و وجدان خودمان هم هست. بخصوص انکه طرف مقابل را بسیار داغان و پریشان می کند.

امیدواریم خیانت نصیب هیچ زوجی نگردد.

More from مرد روز
ای ایران ای مرز پر گهر
مردم سیاره زمین همراه و حامی مردم ایران هستند. از مردم سوریه...
Read More